Christian Torset, leder i Nordland SV, skriver om Nord-Norgebanen.

"Skal Norge nyte godt av det vi har av mennesker og ressurser, må politikerne stå opp om morran og få jobben gjort"

DEBATT: Nordland SVs Christian Torset skriver om hvordan SV vil bygge landet.

La oss bygge hele landet!

Bygda tømmes steder for folk, og debatten om distriktene blir av mange redusert til krav om at man ikke må være «negative», som om det å lukke øynene for virkeligheten fjerner utfordringene. Faktum er at politiske avgjørelser har vesentlig påvirkning på det aller meste. Sentraliseringen vi er vitne til er ikke noe som «bare skjer», og som ikke kan stanses. Stortinget kan snu utviklingen, men det krever vilje. Den viljen finnes i SV, derfor har programkomiteen laget en lang liste med tiltak som skal bygge opp om et mål om befolkningsvekst i distriktene, og ikke bare i byene.

Hvis den den grønne omstillingen skal fungere, må distriktene prioriteres på mange måter. Vi må ta hele landet i bruk, og det betyr større kvoter til kystfiskerne, som leverer lokalt. Det betyr at fokus i landbruket må være på arealbruk, ikke effektivitet og volum. Det betyr at trevirket i skogene og mineralene i fjellene våre må hentes ut på en måte som tar vare på miljøet, og gjør oss i stand til å redde klimaet. Alt vi har av ressurser må generere arbeidsplasser og bosetting der ressursen hentes ut, og det kan vi sikre med grunnrentebeskatning.

Tjenestene må flyttes dit folk er, i stedet for at folk må flytte etter tjenestene. Det må være mulig å ta høyere utdanning også utenfor de store byene, og politiet må patruljere i bygda, ikke kontorere i byen. Hun som skal føde, skal føle seg trygg, og ha ambulanse og fødetilbud tilgjengelig når vannet går. Vi skal ikke ha noen få sykehus i europeisk tungvektsklasse, vi skal ha gode tilbud tilgjengelig over hele landet. Arbeidet for å sikre rekruttering av sykepleiere og lærere handler om å utdanne dem der de trenges, derfor må profesjonsutdanningene desentraliseres enda mer.

Boligpolitikken må legges om slik at innbyggerne kan bo der de vil. Spekulanter må stanses, og borteboerstipendet gjeninnføres. De som vil bygge og bo på bygda, må få lov og lån til det. Skal vi skaffe jobb er til alle , må vi stimulere til forskning og utvikling overalt, ikke bare sentralt. De kommunale næringsfondene må bygges opp, og de regionale utviklingsmidlene må økes. Innovasjon Norge må gi distriktsansvaret tilbake til Distriktenes Utviklingsfond, for i dag blir jobben ikke gjort.

Det er i distriktene at strømmen produseres og det meste av industrien er. Det er der vi må starte fullskalaproduksjon av hydrogen og utvikle flytende havvind for eksport. Vi må gjøre kraftkrevende industri enda grønnere, og elektrifisere rubbel og bit av det som trenger kraft. Det er distriktene som skal prioriteres, bare sånn kan vi unngå den sentraliseringen som nærmest automatisk blir resultatet når nye reformer gjennomføres.

Vi skal bygge hele landet, ikke bare prate om det! Nord-Norgebanen skal gå fra å være en hundre år gammel drøm til å bli ryggraden i nord-norsk samfunnsutvikling. Etterslepet på fylkesveiene må tas igjen, og hele landet må få 5G. Ikke bare det, men bredbånd må være tilgjengelig for mange, mange flere enn i dag. Ingen kan drive butikk uten infrastruktur, og selv om det er en bagatell er tilgang til strømmetjenester på nett noe man faktisk skal kunne forvente.

Tvangssammenslåtte fylker skal få bryte opp fra påtvungne samboerskap. De som ønsker det, skal kunne søke på offentlige arbeidsplasser uansett man bor. Det er ikke vanskelig å finne ordninger som lar deg fjernjobbe i hovedstaden, men bo i Hattfjelldalen. Nye statlige arbeidsplasser bør alltid legges utenfor de største byene, ja, faktisk bør etater og institusjoner premieres for desentralisering av jobber og funksjoner.

Stortingets representanter sitter med mange av nøklene til gjenoppbyggingen av bygda, og kan løfte hele landet hvis de virkelig vil. Det er apati og kraftløshet som ligger bak når noen hevder at utviklingen ikke kan snus. Politikk er å ville noe så hardt at man tør å satse, og legger hele tyngden bak når setter seg et mål. Skal Norge nyte godt av det vi har av mennesker og ressurser, må politikerne stå opp om morran og få jobben gjort. Landet er fullt av folk som har drømmen og viljen. SV vil gi dem sjansen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.