Lovund kirke skal renoveres for 1,5 mill. kroner.

Skal renovere folkets kirke for 1,5 mill.

Skrevet av Roger Marthinsen
12.06.2018 15:11

Kirken som er eid av folket på Lovund må renoveres for 1,5 mill. kroner. Det første store bidraget er allerede på plass.

Lovund kirke, som ble bygd og vigslet i 1960, eies av innbyggerne på Lovund, gjennom foreningen Lovund Bedehuskapell. Nå planlegges det en større renovering av bygget, med et finansieringsbehov på 1,5 mill. kroner.

Det mest kostbare tiltaket er utskifting av eternittaket. Nytt tak, inkludert sanering av det gamle taket, vil koste om lag 1,2 millioner kroner. I tillegg planlegges oppgradering av sakristiet/koret med ny kledning, dør og utebelysning. Renoveringen er kostnadsberegnet til 1,5 millioner totalt.

– Kirken er restaurert i flere omganger med innsamlede midler, gaver og tilskudd. Siste prosjekt var bårehuset, som ble oppført og tatt i bruk i 2012. 1,5 millioner kroner er et stort løft for et privat eid kirkebygg. Kirkestyret jobber i disse dager med finansieringen, sier Torleif Olaisen, som er leder for Lovund kirkestyre.

En del av finansieringen er imidlertid på plass.

– Kirkestyret ønsker å uttrykke glede over at Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens Stiftelse har innvilget 500.000 kroner til renoveringen. Nå håper vi at vår søknad om 500.000 kroner fra Lurøy kommune innvilges, slik at vi kan komme i gang i 2018, sier Olaisen, som opplyser at det resterende finansieringsbehovet planlegges dekket gjennom sparepenger og lokal innsamling på Lovund.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.