ECDCs smittekart som danner noe av grunnlaget for FHIs anbefalinger til regjeringen.

Skjerper innreisekravene for flere land

Skrevet av Roger Marthinsen
16.07.2021 13:12 - OPPDATERT 17.07.2021 07:00

Regjeringen skjerper innreiserestriksjoner og karantenekrav for flere regioner i Norden, land i Europa og nye tredjeland.

Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte. Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 19. juli.

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for andre land, herunder land og områder som det ble gitt lettelser for 5. juli.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel gå fra grønt til rødt).

Land i Europa

Det gjøres endringer for flere land i Europa fra 19. juli. 

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli:

 • Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta (disse landene går fra grønn til oransje)
 • Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli: 
 • Kypros og Storbritannia (går fra rødt til mørkerød)
Følgende land blir grønn: 

 • Latvia
[annonse]
Følgende land fortsetter å være grønne:

 • Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.
Følgende land fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

 • Oransje: Irland og Monaco.
 • Røde: Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal, og Spania.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres endringer i fem regioner i Sverige fra 19. juli. Fire av disse kategoriseres nå som grønne, mens en går fra rød til oransje. Dette innebærer at det kun er to regioner i Sverige som ikke er grønne fra 19. juli.

Følgende regioner blir grønne: Blekinge, Jönköping og Kalmar (fra oransje til grønn) samt Kronoberg (fra rød til grønn) 

Følgende regioner forblir grønne: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde: Norrbotten (fra rød til oransje) og Värmland (rød).

Danmark

Det gjøres endringer i fire regioner i Danmark, tre av disse går fra grønt til oransje nivå, mens en går fra oransje til rød. Dette innebærer at det fra 19. juli kun er region Syddanmark som er grønn og ikke omfattet av innreiserestriksjoner og karantenekrav. I tillegg går Færøyene fra grønn til oransje.

Følgende region forblir grønn: Syddanmark

Følgende regioner går fra grønn til oransje (får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav): Sjælland, Midtjylland og Nordjylland)

Regionen Hovedstaden (inkludert København) går fra oransje til rød. Det betyr at innreiserestriksjoner og karantenekrav fortsatt gjelder for regionen.

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland fra 19. juli.

Følgende region går fra oransje til grønn: Kajanalands SVD 

Følgende region går fra grønn til oransje: Vasa SVD

Følgende regioner forblir grønne: Mellersta Finnlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Birkalands SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Egentliga Finlands SVD og Åland.

Følgende regioner har fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli: Helsingfors och Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD (alle oransje).

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet. Siden FHI har tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere øygruppene, kan disse vurderes for seg.

Følgende øygruppe får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli:

 • Madeira, Portugal (går fra grønn til oransje)
 • De joniske øyer, Hellas (går fra grønn til oransje)
Følgende øygrupper forblir grønne:

 • Nordlige egeiske øyer, Hellas
 • Korsika, FrankrikeSardinia, Italia
 • Sicilia, Italia
Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (går fra oransje til rød)
 • Balearene, Spania (rød)
 • Kreta, Hellas (går fra oransje til rød)
 • Kanariøyene, Spania (rød)
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

Lilla land

[annonse]
FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Rwanda og Thailand er tatt ut av EUs tredjelandsliste, og blir dermed ikke vurdert. I tillegg oppfyller ikke Libanon lengre kravene til kategorisering som lilla land.

Disse landene og områdene kategoriseres som lilla med virkning fra 19. juli: Albania, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, Montenegro, Qatar

Disse landene og områdene forblir lilla: Australia, New Zealand, Israel, Japan, Nord-Makedonia, Serbia, Sør-Korea, Singapore og Taiwan

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5. juli

Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

-----