Harald Lie og Hattfjelldal Sp vil ha økt satsing på skogbruk på indre Helgeland.

«Skogsindustri på indre Helgeland blir enda viktigere i årene som kommer«

Skrevet av Harald Lie, 1. kandidat, Hattfjelldal Senterparti
20.08.2019 17:00 - OPPDATERT 20.08.2019 17:20

Senterpartiet vil satse på skogen

Gjennom generasjoner har skogressursen på indre Helgeland vært en fornybar ressurs som er høstet, plantet, tynnet og driftet. I starten hadde den meget stor økonomisk og samfunnsmessig verdi, men nå mer og mer verdi fordi den også gir en klimagevinst.

I starten var det elva Vefsna som gjorde det mulig å utnytte verdiene av skogen her med tømmerfløting til Mosjøen, som vokste frem som by med en flott trehusbebyggelse. Nå er sagbruket lagt ned, men Arbor driver fortsatt med lokal videreforedling av trevirke og lager miljøvennlige kvalitetsplater.

Nordland fylkeskommune ønsker å få enda bedre ressursutnyttelse av skogressursen på Helgeland, og da vil et sagbruk i tilknytting til Arbor gi mange gode synergier. Hattfjelldal Senterparti ønsker å spille på lag med fylkeskommunen og de andre politiske partiene for å få til denne næringssatsingen.

Senterpartiet sentralt har stort fokus på bærekraftig forvaltning av skog som en del av klimaløsningen og vi tror at skogsindustri på indre Helgeland blir enda viktigere i årene som kommer. Vi er meget fornøyd med at klima og miljødepartementet var på besøk både på Arbor og i Hattfjelldal i sommer. Det er også bra at fellesforbundet har vært tydelige på at industrien i Hattfjelldal er viktig. Vi har derfor store forventninger til at de andre partiene også vil være med å lage gode rammevilkår for nordnorsk skogsindustri, og da må det være en forutsigbarhet i levering av virke til næringslivet. Senterpartiet ønsker økt satsing på skogressursen i Norge.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.