Skolene kan åpne mandag – og nå kan man være 20 sammen

Skrevet av Roger Marthinsen
07.05.2020 18:25 - OPPDATERT 07.05.2020 18:56

Regjeringen skal gjenåpne Norge hver 14. dag. Barer kan snart åpne, toppfotballen får sparke i gang sesongen. Men vi må holde avstand til hverandre i lang tid fremover.

Regjeringen la i dag fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

– Takket være vår felles innsats siden mars har vi fått smittespredningen under kontroll. Derfor kan vi nå over tid lette på de strenge tiltakene. Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sier statsminister Erna Solberg.

Fram til nå har regjeringen hatt en strategi om å slå ned viruset. Nå går det over til en kontrollstrategi. Målet er fortsatt det samme, at helsetjenesten skal ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det – både de som blir koronasyke og de som har andre sykdommer. Virksomhetene og aktivitetene må drive smittevernfaglig forsvarlig når de åpner igjen.

– At vi letter på tiltakene kan gi et inntrykk av at virusutbruddet er i ferd med å gå over - det er det ikke. Det er måten vi håndterer utbruddet på som endrer seg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Fordi vi har lykkes i å slå ned smittespredningen kan vi åpne samfunnet igjen. Når vi nå løser opp på tiltakene forutsetter det at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene, sier Høie.

Han understreker at vi må fortsette med de enkle tiltakene som vi vet virker og som har få negative konsekvenser: være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.

– Det er mange unger som står og tripper for å møte venner og lærere igjen. I neste uke skal de endelig få komme tilbake på skolen. Det blir ikke en helt lik skole som de er vant til.

Det blir mer uteskole og mindre klemming. Men så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Statsministeren understreker at vi ikke kan åpne opp alt på en gang.

[annonse]
– Jeg skjønner at mange er utålmodige, og at det isolert sett finnes gode argumenter for at akkurat «min» aktivitet eller virksomhet skal få åpne nå. Om vi skulle oppfylt alle ønsker ville vi risikert å åpne for raskt og at det blir ny smittespredning. I en sånn situasjon måtte vi stengt ned igjen, og det ønsker vi ikke, sier Solberg.

– Planen for å åpne samfunnet gradvis forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smitten. Dersom smitten blusser opp igjen, kan det hende at vi ikke kan lette på tiltakene slik som vi nå planlegger for, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake. Dette skal vi klare sammen, sier Solberg.

Under kveldens pressekonferanse kom det også frem at kommunene vil ha muligheter til individuelt å tilpasse skolestarten. Det ligger i kortene at det ikke vil bli snakk om at alle kan komme tilbake på skolen samtidig, og det vil følge strenge regler for antall i grupper, hygienetiltak og avstand. Dette vil føre til at det ved skoler vil være fysiske begrensninger for hvor mange som kan være på skolen samtidig.

Avstandsregelen vil forsatt gjelde all aktivitet. Regjeringens medlemmer brukte gjentatte ganger det som nå vil bli "tall-regelen" for de neste ukene: 20+1-regelen, som illustrerer at man kan være inntil 20 personer i en gruppe, der man skal holde minimums én meters avstand. 

Kulturminister Abid Raja kommenterte at eliteserien er underlagt svært strenge regler, for å kunne åpne 16. juni. Blant tiltakene ligger det blant annet at spillere må leve i tilnærmer full isolasjon mellom kamper og treninger. Dette innebærer at man er svært langt unna å kunne sparke i gang fotballen igjen på lavere nivåer, der klubbene ikke vil være i nærheten av å ha ressursene som må til for å kunne følge slike retningslinjer.   

Fra og med i dag, 7. mai, gjøres følgende endringer:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 •  Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
  Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.