Tomas Norvoll under dagens pressekonferanse. Foto: Trond-Erlend Willassen

– Mange tror at alle skal på skolen fra mandag. Slik blir det helt sikkert ikke

Skrevet av Roger Marthinsen
08.05.2020 12:40

Skoleskyss og trange klasserom er noe av det skaper hodebry, foran skolestarten.

I løpet av neste uke skal 6.400 skoleelever starte opp igjen med undervisning i den videregående skolen i Nordland, i tillegg til de 1.800 som allerede er tilbake. I tillegg skal Nordland fylkeskommune sørge for skoleskyss for rundt 11.000 elever i grunnskole og videregående skole.

I dag orienterte fylkesrådet og administrasjon om hvordan fylkeskommunen skal sikre en tryggest mulig oppstart, nesten to måneder etter at skolene ble stengt. 

–  Dette er en svært spesiell situasjon. Vi har et skole-, buss- og båttilbud som er tilpasset en normal hverdag. Når vi nå må beregne større plass på alle steder for å ivareta smittevernet, må vi be om at alle bidrar konstruktivt og med det de kan, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, som allerede har en viss oversikt over enkeltskoler og en del buss- og båtruter i Nordland der han ser at det vil bli utfordrende å sende alle elever på skolen på samme tid.

– Vi må be kommuner og skoler om å planlegge ut fra at det kanskje ikke finnes nok busser eller båter til at alle kan dra på skolen samtidig allerede fra mandag av. Vi skal gjøre vårt for at åpningen av både grunnskoler og videregående skoler skjer på en tryggest og best mulig måte, men er også helt avhengige av samarbeid med andre, sier Norvoll.

I dag, fredag, skal fylkeskommunen ha et videomøte med alle kommuneoverlegene i Nordland. Der vil det blant annet bli diskutert hvordan skoleskyssen kan løses slik at det er mulig å følge rådene for smittevern i størst mulig grad. Likevel er det vanskelig å spå akkurat hvor mange som kommer til å bruke offentlig transport i tiden fremover, og hvor store behovene for ekstra busser og skyss vil bli, sier fylkesrådslederen.

– Det kan være at vi må leie inn ekstra busser, og det kan være at mange finner alternativ transport. Det vet vi ikke enda, sier Norvoll.

– Vi har god og detaljert oversikt over hvor mange som har rett på skoleskyss, men det finnes nok en del av de som ikke har rett på skoleskyss som betaler selv og likevel tar buss. De har vi for eksempel ikke oversikt over. I denne perioden er det fint om de som kan bruke sykkel, gå eller annet. Det finnes sikkert også andre alternativer for enkelte elever, påpeker Norvoll.

Fylkesrådslederen sier at det vil bli fulgt spesielt godt med på bussene i tiden som kommer, og at fylkeskommunene også ber om tilbakemelding dersom noen ser at det blir trangt i enkelte busser og båter.

–  Vi kan selvsagt ikke ha det slik at elever blir stående igjen, dersom det er den siste bussen som går den dagen, men vi må passe på å få rettet opp i eventuelle problemer så snart som mulig. Det gjelder spesielt dersom det blir trangere om bord enn veilederne vi har fått fra Helsedirektoratet sier det kan være, sier Norvoll, som påpeker at veilederen for kollektivtransport ikke er helt firkantet, men åpner for å gjøre vurderinger ut fra situasjonen man står i.

[annonse]
Et eksempel er at det aksepteres at skolebusser og bybusser blir mer enn halvfulle på kortere distanser, det er en konsekvens av at skolene åpner, og i tråd med veilederne som sier at avstand er viktigere på lengre reiser. Norvoll ber likevel skolene om å planlegge skolehverdagen slik at også skoleskyssen blir forsvarlig og at busser og båter ikke blir tettpakket av elever.       

Kommende uke åpner også de videregående skolene, og etter regjeringens pressekonferanse i går tror nok mange at alle skal på skolen fra mandag. Slik blir det helt sikkert ikke. Norvoll sier at åpningen må skje kontrollert, og slik det passer best for hver enkelt skole.

– Noen skoler, spesielt de som har god plass, vil sikkert kunne åpne for de aller fleste på mandag. Vi har imidlertid noen skoler der klasserommene er små, slik at det ikke vil være plass til en hel klasse når kravet til en meter avstand mellom pultene skal ivaretas. Der må det planlegges med alternativer som for eksempel halv skoledag på skolen og resten av skoledagen hjemme, eller enkeltdager på skolen og andre dager med hjemmeundervisning, sier fylkesrådslederen.

– Noe undervisning kan også gjennomføres ute. Vi vil prioritere å komme i gang med de praktiske fagene i skolen først, siden det er disse som har vært mest skadelidende i tiden med digital undervisning, sier fylkesrådslederen.

Målet den første uka er at alle elever i videregående skole i Nordland skal få noe undervisning på skolen. Det er viktig både sosialt og faglig, og de fleste gleder seg nok til å få møte medelever og lærere, og komme seg i gang igjen med normale skoledager. Fra uke 21 skal vi være i så normalt gjenge igjen som mulig. Det vil bli lokale tilpasninger, både av undervisningsformer og skoleskyss.

– Enkelte steder må vi utnytte arealene i skolene bedre, og noen steder må vi trolig leie inn ekstra skoleskyss. Vi skal samarbeide så godt vi kan med kommuner og skoler, og håper at vi får tilbakemeldinger dersom noen trenger mer informasjon eller har innspill de ønsker å komme med. Dette er fortsettelsen på dugnaden som vi allerede har vært i gang med i nesten to måneder, sier fylkesrådslederen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.