Foto: Roger Marthinsen

Skolestart i morra – her skal elevene møte

Skrevet av Roger Marthinsen, Hedda Hiller
18.08.2019 11:00 - OPPDATERT 18.08.2019 11:53

I morgen ringer skoleklokken inn til skoleåret 2019-2020. Her er oversikt over oppmøtetidspunkt og sted ved grunnskolene i Rana.

Mandag 19. august er det skolestart for elevene ved grunnskolen i Rana, og ved Rana voksenopplæring. 

Her er oppmøtetidspunktene ved de ulike skolene. Husk å ta med matpakke og drikke.

Skole Klasse Klokkeslett  
Båsmo

2.-7. klasse

1. klasse

08:30

09:00

SFO åpner kl.07:00

Gruben

2.-7. klasse

1. klasse

08:30

09:00

Møtested 1. kl er Lillesida (foran SFO)

Hauknes Alle 08:30  
Lyngheim

2.-7. klasse

1. klasse

08:30

09:00

 
Ytteren

2.-7. klasse 

1. klasse

08:30

09:00

1.kl. møter ved inngang B1.

SFO åpner kl.07:00

Selfors

2. - 7. klasse

1. klasse

08:30

09:00

SFO åpner kl.07:00.

Skonseng Alle 08:45 08:45 SFO åpner kl.07:00
Storforshei

Alle 09:00

09:00  
Utskarpen

1.klasse 

2.-10.klasse

09:15

08:30

 
Rana u

 

8. kl. 

9. kl.

10. kl. 

 

08:30 

08.30

10.00

 

8. møter på klasserom ved avd. Mo. 9. og 10. møter i aulaen, Moheia 

Rana v.oppl Alle 08:30