Forfatterne Helga Flatland (t.v.) og Helene Uri har skrevet noveller fra familievernkontorene, for å gjøre det familievernkontorene kan hjelpe med, bedre kjent.

Skriver noveller fra familievernet

Skrevet av Roger Marthinsen
21.11.2020 07:00

Familievernet og anerkjente forfattere samarbeider for å vise at det er hjelp å få når du trenger det.

Helga Flatland og Helene Uri har skrevet noveller fra familievernkontorene. Med dette samarbeidet ønsker Familievernet å vise at det er hjelp å få når du trenger det, gjennom viktige fortellinger fra norsk familieliv.

Om noen dager starter en nasjonal kampanje for å skape oppmerksomhet rundt tilbudet alle kan få fra familievernet, uten at det koster noe. Bufdir og Bufetat har inngått avtale med to kjente forfatterne Helga Flatland og Helene Uri. De har snakket med terapeuter i familievernet og flere par som har fått hjelp av familievernet. Med dette som bakgrunn har de skrevet noveller som mange kan kjenne seg igjen i. Dette er erfaringer par har hatt, der de har fått hjelp av familievernet.

– Mange familier med høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan få god hjelp hos familievernet. Vedvarende høyt konfliktnivå i familien hemmer barns utvikling og kan skade barnet, sier Justin Smith, leder for Familievernkontoret i Mo i Rana.

– Det er ikke alle som kjenner til vårt tilbud. Vi håper at fortellingene når bredt ut, og at flere tar en titt innom familievernets sine nettsider, eller tar kontakt oss før problemene vokser seg altfor store, sier Justin Smith.  

Flere familievernkontor melder om økt pågang denne høsten. Hjemmekontor og permitteringer kan sette familier i krevende situasjoner som utløser sterke følelser og øker konfliktnivået.

Forfatterne har latt seg inspirere av historier fra virkeligheten når de har skrevet sine fiktive noveller. Flere par og terapeuter ved familievernkontorene har blitt intervjuet om sine historier og opplevelser fra familielivet.

Helene Uri har skrevet to noveller fra familievernkontorene.

– Alle forfattere ønsker å skrive litteratur som betyr noe, som gjør en forskjell. Å skrive tekst som har utgangspunkt i virkelige historier fra vanlige menneskers liv, og som skal brukes, var nytt for meg. Dette er et fint og meningsfylt arbeid, sier Uri.

Novellene er gratis, og ligger tilgjengelig for alle på familievernet.no.

----------

Familievernet

  • Gratis, offentlig tilbud til familier som strever
  • Ingen henvisning er nødvendig
  • Terapeutene har taushetsplikt
  • Tilbyr kurs, terapi og mekling
  • Familievernet styres av Bufetat
  • Finn nærmeste kontor på familievernet.no

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.