"Skulle Nord nå være interessert i å utrede nye studier ved Nesna på en upartisk måte?"

– Bortsett fra at landets øvrige universiteter neppe vil like at Nords egne vedtak overkjøres, så er Nord uegnet til å gjennomføre Hurdalserklæringens løfter om Nesna, skriver Raymond Lillevik.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. 

-----------

Hurdal, Nesna og Nord

Hurdalserklæringens del om en fullverdig utdanningsinstitusjon på Nesna for Helgeland er visjonær. Nå står den i fare, først og først og fremst hvis Nord universitet får i oppdrag å gjennomføre etableringen. Samtidig har UiT og Nesna kommune offentlig tatt til orde for et samarbeid om prosjektet. Grunnen er at UiT har større tillit på Helgeland, samt har betydelig større bredde i tilbud.

Å bruke Nord som løsning er kun egnet til å la rivaliseringen mellom Bodø og Tromsø få svekke utvikling andre steder. Bortsett fra at landets øvrige universiteter dessuten neppe vil like at Nords egne vedtak overkjøres, så er Nord uegnet til å gjennomføre Hurdalserklæringens løfter om Nesna:

Les også:
Nord verken kan eller vil følge opp løftet om lærerutdanningene. Siden vedtaket om nedleggelse av Nesna har studenttallet sunket drastisk for lærerutdanning ved Nord i hele Nordland, mens den styrkes i Levanger. Tilfeldigvis befinner ledelsen for lærerutdanning seg i Levanger. Venter regjeringen at dette universitetet nå plutselig skulle ha interesse av å videreføre Nesna med den innsatsen som kreves? Sist gang brukte Nord studenttall de selv tvang frem som unnskyldning for å legge ned Nesna av økonomiske grunner. Hvorfor skulle ikke dette gjenta seg?

Nord verken kan eller vil følge opp løftet om utredning av nye studier. Umiddelbart etter fusjonen mellom Bodø, Nesna og Levanger i 2016 ble alle andre studietilbud enn lærerutdanning på Nesna avviklet. Svekkelsen av Helgeland var så betydelig at både UiT og VID har raskt erstattet noen av disse studiene. Skulle Nord nå være interessert i å utrede nye studier ved Nesna på en upartisk måte?

Nord verken kan eller vil følge opp løftet om et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Nord har ofret Nesna og Helgeland for å styrke Levanger og Bodø, og har bevist mangel på både evne og vilje til å styre og utvikle Nesna. Og så skulle mannå  påta seg å utvikle et slikt senter? 

Spørsmålet blir til slutt: Har ikke regjeringen bedre redskaper for å realisere Hurdalserklæringen?

[annonse]
---–

 

 Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.