Foto: Roger Marthinsen

"Slå på tråden til en nabo, og slå av en prat, det koster så lite å bry seg"

Lurøy-ordfører Håkon Lund med både oppfordringer, utfordringer og råd, i ei tid der korona-viruset setter sitt preg på de aller fleste av oss.

En hel verden er i en krevende og uvant situasjon, så også Norge og Lurøy. Skoler og barnehager stenges, folk blir permittert, bedrifter stenger.

Hvem kunne trodd at koronaviruset skulle få slike konsekvenser?

Lurøy er en liten kommune, med begrensede ressurser, og en liten administrasjon. Likefullt må denne sitasjonen håndteres, både med nasjonale og lokale tiltak, for å unngå smitte.

Jeg er imponert over hvordan hele organisasjonen jobber med dette, sent og tidlig, alle ukedagene. Derfor er det av største viktighet at de rådene, og anbefalingene blir fulgt, av alle. Rådene og anbefalingene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og oppdateres ved endringer.

Dette er en stor dugnad for fellesskapet, og er det noe vi har lang tradisjon for, så er det dugnad. Det er det viktig at alle bidrar, og følger de råd som er gitt.

Det politiske Lurøy har avlyst alle fysiske møter til utgangen av mai. Ordfører vil fortløpende vurdere behovet for fjernmøter, for å behandle hastesaker.

Lurøy trenger ekstra helsepersonell, eller personer med den type kompetanse, som har ledig kapasitet. Du kan registrer deg på kommunene nettside.

Siden det er begrensede muligheter å besøke hverandre og ta en kopp kaffe i lag, så får vi heller ringes. Slå på tråden til en nabo, og slå av en prat, det koster så lite å bry seg.

Det er nå registrert flere tilfeller av koronasmitte i Rana. Ordføreren anbefaler derfor at innbyggerne i Lurøy så langt det er mulig begrenser reiser til/fra Rana, dette for å redusere smittefaren.

Så er det viktig å huske at vi ikke tar på hverandre, men tar vare på hverandre.

God dugnadshelg til dere alle, når den tid kommer.

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.