Anne R. Pedersen, (fakultetsdirektør- Fakultet for sykepleie og helsevitenskap), Elsa F. Kommedahl (leder for kvalitet og utviklingskontoret - Bodø kommune), Haakon Eichler (rådgiver/controller eieravdelingen - Helse Nord), Thina M. B. Mohus (rådgiver -Nordland Fylkeskommune), Astrid D. Jakobsen (seksjonsleder-Nordlandssykehuset), Trine Holmvåg (prosjektleder- Fakultet for sykepleie og helsevitenskap) og Lisa Friborg (rådgiver- KS) i prosjektgruppen.

Slår sine krefter sammen for å rekruttere sykepleiere

Skrevet av Hedda Hiller
14.07.2020 10:41

Helseforetak, sykehus, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner går sammen for å bøte på den varslede sykepleierkrisen.

Norge vil kunne mangle 28 000 sykepleiere om femten år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Sentrale aktører i Nordland og Trøndelag forener krefter i arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket. 

Det femårige prosjektet «Sykepleier i Nord» har som mål å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i Nordland og nordre del av Trøndelag. 

– De siste årene har vi kunne lese flere avis-oppslag om den varslede sykepleierkrisen, noe vi allerede har sett konsekvensene av i arbeidet med koronakrisen og nedstengingen av Norge, sier sier fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

– Nord universitet ønsker å bidra til å gjøre noe med denne utfordringen. Høsten 2018 møtte vi våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, og det ble avdekket behov for å gjøre en sterk, felles innsats for å sikre at mange blir interessert i sykepleierutdanning, og at utdannede sykepleiere forblir i yrket. Når vi forener krefter har vi gode forutsetninger for å påvirke på en god måte, fortsetter hun. 

Helseforetak, sykehus, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner er blant samarbeidsaktørene i prosjektet «Sykepleier i Nord», og Trine Holmvåg er ansatt som prosjektleder. 

– For oss i Helse Midt-Norge er det en hovedmålsetning i vår Strategi 2030 at vi skal rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell. Sykepleiere er naturligvis helt avgjørende for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag. «Sykepleier i Nord» er et godt eksempel på et prosjekt hvor vi hever samarbeidet med utdanningssektoren til et strategisk nivå, og i fellesskap ser på grunnforutsetningene for å øke tilgangen på sykepleiere. Vi er svært positive dette, sier Ruben Angell, rådgiver med ansvar for utdanning i Helse Midt-Norge.

– Mangel på sykepleiere og særlig spesialsykepleiere er en stor utfordring for sykehusforetakene i Helse Nord. I vår regionale strategiske utviklingsplan er en uttalt målsetting at vi aktivt skal bidra til at det etableres regionale samarbeidsprosjekt med både kommune og utdanningsinstitusjonene. Sykepleier Nord er et prosjekt som ivaretar et slikt lagspill på en utmerket måte, sier Anita Mentzoni-Einarsen, Regional HR sjef i Helse Nord.

Samarbeidspartnere: 

 • Nord universitet
 • Helse Nord Helse Midt
 • Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset
 • Helse Nord Trøndelag
 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland og Trøndelag
 • KS
 • Norsk sykepleierforbund
 • Bodø kommune
 • Levanger kommune
 • Hadsel kommune
 • Vefsn kommune
 • Overhalla kommune

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.