Leder i Ap Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen Hotell. Foto: Torstein Bøe / NTB

Slik blir den nye regjeringens politikk

Har akkurat lagt frem Hurdal-plattformen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la han i dag fram den 80 sider lange Hurdal-plattformen utenfor Hurdalsjøen Hotell. Tidligere onsdag ble den godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Den nye Ap-Sp-regjeringen har som mål å også utgjøre en forskjell utenfor Norge, sier påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ap-lederen presenterte sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum den nye regjeringsplattformen.

Der sa Støre at den nye regjeringen har en ambisjon om å utgjøre en forskjell også utenfor Norge.

– Vi skal fremme norske interesser. EØS-avtalen ligger til grunn for vårt forhold til Europa, Nato-medlemskapet, folkeretten og samarbeidet med FN, sa Støre

– Norge er en overskuddsnasjon i en verden av altfor mye underskudd, politisk og økonomisk. Vi skal ta vår del av ansvaret, særlig på feltet klima, utvikling, global helse og der har vi store ambisjoner. I tillegg til at vi skal ta vare på tryggheten som Norge har i sine nærområder.

[annonse]
Her er de viktigste momentene som ble kjent i dag: 

 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne Troms og Finnmarks søknad om å oppløse fylket.
 • Ap og Sp skriver i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990.
 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret, og redusere elavgiften og drivstoffavgiften. Nye elbiler blir momsbelagt på kjøpesum over 600 000 kroner. Det betyr at elbiler under denne kjøpesummen blir momsfri.
 • EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.
 • Ap og Sp skriver i den nye regjeringsplattformen at CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.
 • Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt, ifølge regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utrede abortnemndene, men dersom de ikke blir enige, åpner de for å søke flertall for hvert sitt standpunkt.
 • Den påtroppende regjeringen skal utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn. I Hurdal-plattformen heter det at målet med dette er å "redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn".
 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at de vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.
 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i den nye regjeringserklæringen at oljeletingen skal fortsette, men med noen innstramminger.
 • Regjeringsplattformen inneholder også et løfte om å holde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringen skriver at de ønsker å gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved å øke skatten for personer med store formuer, mens bunnfradraget økes. Inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner skal senkes, mens de over skal få økt skatt.
 • Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet, varsler Ap og Sp i regjeringsplattformen. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte, går det fram av Hurdalsplattformen.
 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gi idretten, frivilligheten og kulturen full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning.
 • Gratis tannhelsebehandling skal innføres for personer mellom 19 og 21 år, og det blir halv pris for personer fra 22 til 25 år, ifølge regjeringserklæringen.
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.