Skolesjef Steinar Sjåvik forteller om en gradvis oppstart av skolene i Rana.

Slik blir skolestarten i Rana

Skrevet av Roger Marthinsen
09.05.2020 12:15 - OPPDATERT 09.05.2020 15:01

Over helga utvides åpningen av skolene. Her finner du hvordan Rana kommune og Polarsirkelen videregående skole har planlagt skolestarten, trinn for trinn.

Se opplegget for Polarsirkelen vgs. helt nederst

Regjeringen ga torsdag klarsignal for at skolene kan åpnes for alle klassetrinn, fra mandag 11. mai. Det innebærer imidlertid ikke at man skrur klokka tilbake og starter opp der man slapp, i det skolene ble stengt. Skoleåpningen blir gradvis, og det iverksettes tiltak både på skolene og på skoleskyss.

– Vi er klar over at noen elever og foresatte er usikre, men skoledagen skal være trygg og i tråd med føringene den nasjonale veilederen gir både for trinn 1.- 7. og for 8. -10. trinn, sier skolesjef Pål-Stian Sjåvik, som påpeker de viktigste momentene for oppstart: 

  • klare rutiner for renhold og hygiene 
  • skolefritidstilbudet og skolehverdagen organiseres med redusert fysisk kontakt 
  • elever og ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme 
– For barn og ungdom som ikke er i risikogrupper er det trygt å komme tilbake til skolen. Foreldre som likevel velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten. Vi gleder oss og ser fram til å få flere elever tilbake på skolen, sier skolesjefen. 

Forberedelser til oppstart 5.- 7. trinn og 8. 10. trinn

For å planlegge en trygg og god oppstart for elever på 5.- 7 trinn, vil alle skolene bruke mandag 11. mai til planleggingsdag for mellomtrinn/ungdomstrinn.

For elever på 8.- 10. trinn vil Rana ungdomsskole bruke mandag 11. mai og tirsdag 12. mai til planleggingsdager. 

Barneskolene i Rana, samt barne- og ungdomskolene i Utskarpen og på Storforshei, åpner for alle elever 5 .- 7. trinn tirsdag 12. mai.  

For skolene i Utskarpen og på Storforshei gis det nærmere informasjon om oppstart for ungdomstrinnet.

Rana ungdomsskole åpner gradvis for sine elever onsdag 13. mai. 

[annonse]
– Ta ellers kontakt med skolen til ditt barn hvis noe er uklart, eller hvis du har spørsmål, sier skolesjef i Rana kommune, Steinar Sjåvik.

Slik blir oppstarten:

1.-4. trinn

Alle elevene på 1.- 4 trinn møter som normalt til skolen på mandag. 11. mai og resten av uken.

5.-7. trinn

Organisering av skoledagen for barneskolene 5. - 7. trinn.

Alle elevene skal møte på skolen tirsdag 12. mai. Skoledagen skal i utgangspunktet følge normal tidsramme, men det kan bli noen forskjeller mellom skoler i kommunen. Årsaken til dette er at det kan være utfordringer knyttet til skyss, bemanning og smittevern på den enkelte skole. Det må derfor gjøres tilpasninger. Foresatte på den enkelte skole mottar informasjon fra sin skole om dette mandag 11. mai. 

Organisering av skoledagen for barne- og ungdomsskolene i Utskarpen og på Storforshei:

Alle elevene på 5. - 7. trinn skal møte på skolen 12. mai. Skoledagen skal i utgangspunktet følge normal tidsramme, men det kan bli noen forskjeller mellom skolene. Årsaken til dette er at det kan være utfordringer knyttet til skyss, bemanning og smittevern på den enkelte skole. Det må derfor gjøres tilpasninger. Foresatte på den enkelte skole mottar informasjon fra sin skole om dette mandag 11. mai. Det vil også bli gitt nærmere beskjed fra skolene om oppstart for 8. - 10. trinn.

8.-10. trinn – Rana ungdomsskole

Organisering av skoledagen for Rana ungdomsskole 8. - 10.  trinn.

Elever på 8. trinn: Rana ungdomsskole avdeling Mo, åpner onsdag 13. mai. Alle elever på 8. trinn kan møte på skolen. Det må også her gjøres noen tilpasninger. Derfor vil foresatte for elever på 8. trinn motta ny detaljert informasjon fra skolen mandag 11. mai. 

Elever på 9.- 10. trinn: Rana ungdomsskole avdeling Moheia åpner gradvis for elevene på 9.- 10 trinn. For å sikre en trygg og god oppstart vil Rana ungdomsskole organiserer undervisningen for 9. og 10. trinn i kombinasjoner med nettundervisning og fysisk oppmøte på skolen etter fastsatte timeplaner. Det betyr at elevene på 9. og 10. trinn ikke skal møte på skolen hver dag. Årsaken til dette er at det kan være utfordringer knyttet til skyss, bemanning og smittevern på. For 9. og 10. trinn lages det nye timeplaner. Skolen sender ut ny informasjon til foresatte om detaljene mandag 11. mai. 

Skolefritidsordningen (SFO) 

For elever med plass i SFO vil denne være åpen fra kl. 07.30 fram til skolestart, samt etter skoledagens slutt til kl. 15.00.  Årsaken til endret åpningstid er at vi fortsatt må styrke bemanningen i skolene for å oppfylle smittevernkravene fra sentralt hold.

Også i skolefritidsordningen skal elevene være i fast gruppe, og de vil bli organisert sammen med elever fra sin undervisningsgruppe. Elever med SFO-tilbud skal være så mye som mulig ute. Rana kommune minner om at det ikke blir servert mat på SFO i denne perioden. Elevene må ha med egen matpakke også her.

Transport og skoleskyss 

Bruk av offentlig transport til og fra skolen må begrenses så mye som mulig. Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. I en buss med fire sitteplasser per rad bør det sitte to barn per rad. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen. 

Risikogrupper 

Barn i risikogrupper og barn som har søsken/foreldre i risikogrupper, skal fortsatt være hjemme. Foresatte må, i samarbeid med lege, avklare om deres barn tilhører risikogrupper og skal holde seg borte fra skolen. Disse barna vil fortsatt få tilbud om undervisning på nett. Ta kontakt med skolen hvis ditt barn er i risikogruppen.

Hva som defineres som risikogrupper kan du lese mer om her. 

Hvis sykdom oppstår på skolen/SFO 

Hvis en elev får symptomer på luftveisinfeksjon i løpet av skoledagen, vil foresatte kontaktes og eleven vil bli sendt hjem eller bes hentet så fort det lar seg gjøre. 

For Polarsirkelen videregående skole er følgende plan sendt ut til elevene og deres foresatte:

Elevene på ST/SF møter til skolen i puljer annenhver dag. Elevene informeres nærmere om oppmøte av sin kontaktlærer i Skypemøte, mandag 11. mai klokken 14:00.

  • Første skoledag for pulje 1 blir, tirsdag 12.mai
  • Første skoledag for pulje 2 blir, onsdag 13.mai.
  • Elevene møter i angitt rom etter avtale med sin kontaktlærer.
  • Skolen har utarbeidet rutiner for undervisning, friminutt, pauser, bespisning, renhold mm.
  • Elevene vil bli møtt med gjennomgang av lokale rutiner i tråd med gjeldende smittevernveileder.