"Slik det praktiseres nå opplever mange i næringa at de driver foring av rovdyr"

DEBATT: – Lange utredninger er derfor ikke rett handlingsmåte, når reinkalver dør i store mengder og lam er i ferd med å slippes på beite, skriver Vefsn Krfs Øyvind Bergh og Magnar Kro Baisgård og Rana KrFs Anne Sofie Urke og Einar Sørlid Bondevik.

Framtid for beitenæringene?

Reindriftsnæringa melder om betydelige tap til rovvilt. Sauebønder som  
slipper dyra på beite frykter det samme. I våre områder er det både jerv,  
bjørn, ørn og gaupe som kan gi og har gitt store tap for beitenæringa.

Stortinget har vedtatt et rovdyrforlik som skal gi rom for både rovdyr og  
beitenæring. Slik det praktiseres nå opplever mange i næringa at de driver  
foring av rovdyr. Det er verken hensikten eller ønskelig at et stort  
antall kalver og lam skal gå tapt til rovdyr, og det viser at  
rovvilt-bestanden må forvaltes bedre. De store tapene er vel dokumentert.  
Lange utredninger er derfor ikke rett handlingsmåte, når reinkalver dør i  
store mengder og lam er i ferd med å slippes på beite.

Vi vil oppfordre vår gode landbruks- og matminister til å kjempe for  
matproduksjonen og forklare alvoret i situasjonen for Miljødirektorat og  
Klima- og miljødepartement. Beitenæringa trenger redusert press fra  
rovvilt for å se framtida lysere i møte. Reindriftsutøvere og sauebønder  
må slippe den psykiske belastningen det er å oppleve at store deler av  
flokken blir tatt av rovdyr.

Øyvind Bergh, leder Vefsn Krf

Magnar Kro Baisgård, nestleder Vefsn KrF

Anne Sofie Urke, leder Rana KrF

Einar Bondevik, nestleder Rana KrF

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.