Foto: Roger Marthinsen

"Slik fungerer alternativ matematikk. Eller den alstahaugianske regnemetoden"

Ståle Paulsen skriver om hvordan man kan regne seg frem til at Mo i Rana ligger i Salten, et visst antall gastrokirurger og at fem egg skal koke i 50 minutter.

--------–

#Debatt           

Dette er et debattinnlegg. Meninger og ytringer i teksten står for skribentens regning. 

----------

«DEN ALSTAHAUGIANSKE REGNEMEODEN»

Det er flere metoder for å regne ut ting her i verden. Utgangspunktet er vanligvis det som gjerne kalles for praktisk regning. En av disse praktiske regningsmetodene som nok kan omtales som litt uvanlig eller såkalt alternativ er den metoden som vi her kan kalle for «den Alstahaugianske regnemetoden». Som navnet antyder så er denne særlig utbredt i det spesifikke geografiske området på ytre Helgeland som er dagens Alstahaug kommune. 

Et par etter hvert kjente eksempler på denne litt spesielle og alternative regnemetoden er når det for eksempel blir påstått at geografisk avstand mellom Mo i Rana og Bodø er 10 mil. Eller at Rana kommune ligger midt på Saltfjellet. Det riktige her er at avstanden mellom disse to byene langs LANDEVEIEN er 24 mil. Dessuten er det 8 mil fra sentrum i Mo i Rana til for eksempel Bolna på Saltfjellet. Som ligger i Rana kommune. 

Etter den Alstahaugianske regnemetoden så ligger Mo i Rana og Rana kommune da følgelig ikke nord på Helgeland, men lengst nord i Sør-Salten. 

Denne regnemetoden har også vært benyttet som metode for å tallfeste antall gastrokirurger ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Akkurat her siktes det til denne artikkelen i Helgelands Blad i Sandnessjøen for onsdag 28.februar 2022.  

Når det gjelder selve fakta om tallet på gastrokirurger ved Helgelandssykehuset så jobber det for tiden tre personer i til sammen ca. til sammen en hel stilling som gastrokirurg der. Disse er "omreisende vikarer". Noe som betyr at de ikke er fast bosatte i Sandnessjøen, eller i Alstahaug kommune. Nettopp derfor er disse vikarer. Tidligere var det to gastrokirurger der, den ene av disse er nå 71 år og (forhåpentligvis) pensjonist, den andre jobber for tiden ved AHUS i Lørenskog som professor.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Etter faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet i Norge bør tarmkreftkirurgi utføres av 3-4 fast ansatte og erfarne kirurger i full stilling, som i tillegg er bosatte i det samme nærområdet som virksomheten (sykehuset) som utfører denne kirurgien ligger i. Dette anbefales i rapporten "Kreftkirurgi i Norge" (2015).

Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er ikke i nærheten av å kunne oppfylle disse nasjonale kravene. Dessuten har Helse Nord RHF nå tjue år etter at helseforetaksreformen ble innført i Norge i 2001 vedtatt at slike nasjonale behandlingskrav heretter skal være gjeldende i Helse Nord RHF. Dette helseforetaket inkluderer også helseforetaket Helgelandssykehuset HF som Helse Nord RHF er eier av. 

Og hvordan blir det så etter disse faglige anbefalingene med tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen? 

For å si det på sjakkspråket: Denne er sjakkmatt. 

Hvis vi trenger å få denne saken opplyst enda klarere kan vi gå tilbake til det som tidligere medisinsk fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, har uttalt om tarmkreftkirurgien. For eksempel i sitt tilsvar til Statens helsetilsyns foreløpige rapport om tarmkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, og offentlig etter at den endelige rapporten i saken forelå.

  • https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/va rsel_enhet/2021/helgelandssykehuset_svikt_tarmkreftkirurgi_2021.pdf
  • https://www.ranablad.no/ida-bukholm-er-lettet-over-at-helsetilsynet-mener-det-var-riktig-a-ta-tak-i-tarmkreftkirurgien-men-i-denne-saken-er-det-ingen-vinnere/s/5-42-847169
En rimelig plausibel antakelse her blir at det som i utgangspunktet ble opplyst fra medisinsk fagdirektør Hanne Frøyshov til Helgelands Blad i forbindelse med artikkelen 28.02. 2022 sannsynligvis var de riktige tallene. En medisinsk fagperson i hennes stilling bruker neppe alternative regnemetoder når hun skal forholde seg til slike ting. Og her kan Helgelands Blads eventuelle alternative regnemetode ha vært følgende:

Ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er det det 1 gastrokirurg i 20 % stilling. Og han jobber. Dette blir 2 gastrokirurger. 

Det er også en vikar i 60 % stilling. Han jobber også. Dette blir 4 gastrokirurger. 

I tillegg til dette så kan det med tid og stunder kanskje bli to gastrokirurger til ved sykehuset der. Og da blir samlet antall gastrokirurger ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen på til sammen 6 gastrokirurger.

Slik fungerer alternativ matematikk. Eller «den Alstahaugianske regnemetoden». Som kvinnelig logikk av og til litt humoristisk blir beskrevet: «Ett egg skal kokes i ti minutter. Fem egg skal kokes i femti minutter».