Ordfører Geir Waage (AP) og nye vara-ordfører Anita Sollie (H). Foto: Silje-Tamara Rojas

Slik fordeler de posisjonene

Skrevet av Roger Marthinsen
25.09.2019 12:00 - OPPDATERT 25.09.2019 12:53

Waage blir gjenvalgt som ordfører, Anita Sollie blir varaordfører.

I den valgtekniske samarbeidsavtalen mellom Rana Ap, Rana Høyre, Rana SV og Rana MDG er man enige om følgende fordelinger av posisjoner og verv:

Ordfører: Geir Waage, Ap

Varaordfører: Anita Sollie, Høyre

Formannskap 2019-2023:

---

Kontrollutvalg 2019-2023

Leder: Opposisjonen

Nestleder: Are Nakling, Ap (vara Sissel Brufors Jensen, Ap)

Medlemmer: Anne Lise Solberg (Høyre) (vare Espen Haaland, H)

To medlemmer fra oppsosjonen

[annonse]
---

MPR-utvalg 2019-2023

---

Oppvekst- og kulturutvalget 2019-2023

---

Helse- og omsorgsutvalg 2019-2023

---

Partssammensatt utvalg (PSU) 2019-2023

PSU for neste periode. Opposisjonen skal velge to medlemmer.

---

Representanter til Kommunenes sentralforbund 

---

Representanter til Indre Helgeland regionråd

Ordfører, varaordfører vara

Leder største opposisjonsparti med vara

---

Representantskap Helgeland Avfallsforedling IKS

Opposisjonen skal velge fire representanter i HAF IKS sitt representantskap.

---

Eldreråd

Lars Midstraum (vara Gunn Simonsen)

Opposisjonen skal velge ett medlem med vara

---

Rådet for funksjonshemmede

Guro Nordlund (vara Lars Frøysa)

[annonse]
Gaute Ove Larsen (vara Mari Prestæng)

---

Havnestyre Mo i Rana Havn KS

Fire folkevalgte med vara (to fra posisjon, to fra opposisjon). 

Leder: Tor Arne Strøm (vara Maria Rausandaksel)

Nestleder: Bergit Svenning (vara Stig Frammarsvik)  

---

Valgstyre/samevalgsstyre

Formannskapet