Nova Sea skal bygge nytt lakseslakteri på Lovund, og planprogrammet er nå ute på offentlig høring. Illustrasjon: Rambøll

Slik kan nytt lakseslakteri på oppdrettsøya bli

Nova Sea planlegger å utvide Lovund med 40.000 kvadratmeter, for å få plass til slakteriet som nær vil doble kapasiteten.

Forslag til detaljregulering av nytt lakseslakteri på Lovund er nå sendt ut til offentlig ettersyn.

Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for nytt lakseslakteri for Nova Sea på Lovund. Tiltaket vil medføre utfylling i sjø og utbygging av lakseslakteri.

Lakseslakteriet vil bli på rundt 10.000-12000m2, med en høyde på rundt 12 meter. Planen tar høyde for andre bygg i tillegg.

Av planforslaget fremgår det at det er ønsket å fylle ut et område i sjø på cirka 40.000m2. Det legges opp til et næringsområde på 44,8 dekar med tilhørende adkomst fra Naustholmveien.

I planprosessen har det kommet innspill om at det nye anlegget vil være for ruvende og komme for tett på boliger. I den reviderte planbeskrivelsen er det gjort tilpasninger i forhold til dette.

Går alt etter planen skal det nye slakteriet stå klart om 4-5 år. Kapasiteten på det nye slakteriet vil bli på 100.000 tonn, noe som er nærmere en dobling av kapasiteten i forhold til dagens slakteri.

Kostnadsrammen på prosjektet er på 800 millioner kroner til 1 milliard kroner.

Rambøll har laget en 3D-presentasjon av prosjektet, som du kan se her. Hele planbeskrivelsen, utarbeidet av Rambøll på oppdrag for Nova Sea, kan du lese her.  

Prosjektet er nå ute til offentlig høring, med 10.august som høringsfrist. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.