Skolesjef Pål-Stian Sjåvik forteller om overgangen fra rødt tiol gult titaksnivå i skolene.

Slik skal skolene gå fra rødt til gult

Skrevet av Roger Marthinsen
30.05.2020 07:00 - OPPDATERT 30.05.2020 20:27

​Informasjon om ny veileder for smittevernet på skolene og organisering av skolehverdagen i Rana kommune.

​I Rana-skolen har de fleste elevene helt eller delvis vært på skolen fra 13. mai. I denne tiden har den enkelte skole jobbet aktivt med planer som ivaretar daglig undervisning og smittevernregler.

Folkehelseinstituttet har nå laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Skolene i Rana har frem til nå vært på rødt nivå med tanke på smittevern.

– Fra tirsdag 2. juni går skolene fra rødt til gult nivå. Avstandskravet på 1 meter mellom elever og lærere gjelder ikke på gult nivå. På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort/gruppe, men skolene må fremdeles opprettholde flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Det betyr at vi etter 2. juni ikke har en normalsituasjon i skolene våre når det kommer til smittevernregler, sier skolesjef Pål-Stian Sjåvik.

Kort fortalt må følgende momenter fortsatt følges i skolefritidstilbud og skolehverdag:  

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • Det skal opprettholdes gode rutiner for renhold og hygiene.
  • Fysisk kontakt – håndhilsning og klemming skal unngås.
  • Unngå trengsel og store samlinger. 
Det skal fortsatt være trygt for elevene på skolen. Justert organisering av skoledagen skal ivareta hensyn til gjeldene smittevern og kapasitet på skoleskyss.

Elever 1.- 7. trinn, samt 8. -10. trinn ved skolene i Utskarpen og på Storforshei – uke 23: For elevgruppen som er nevnt ovenfor, videreføres dagens organisering av skoledagen i perioden 2.-5. juni 2020. De nye reglene for smittevern i skolen kan bety mindre justeringer av skolehverdagen. Foresatte og elever vil motta detaljert informasjon fra "sin" skole om dette torsdag 4. juni.

Elever på 8. trinn ved Rana ungdomsskole - uke 23: For elever ved Rana ungdomsskole avdeling Mo, videreføres dagens organisering av skoledagen i perioden 2.- 5. juni 2020. De nye reglene for smittevern i skolen kan bety mindre justeringer av skolehverdagen. Foresatte for elever på 8. trinn motta ny detaljert informasjon fra skolen torsdag 4. juni.

Elever på 9.- 10. trinn ved Rana ungdomsskole -uke 23: For elver ved Rana Ungdomsskole avdeling Moheia, videreføres dagens organisering av skoledagen i perioden 2. - 5. juni. De nye reglene for smittevern i skolen kan bety mindre justeringer av skolehverdagen. Foresatte for elever på 9. og 10. trinn vil ny motta ny detaljert informasjon fra skolen torsdag 4. juni.

SFO: Tilbud i SFO viderefører dagens åpningstider i uke 23 (2.- 5. juni). Fra og med 8. juni vil SFO-tilbudet utvide sine åpningstider, men smittevernreglene skal fortsatt ivaretas. Den enkelte skole vil sende ut informasjon om nye åpningstider for SFO torsdag 4. juni. Elever med SFO-tilbud skal være så mye som mulig ute. Minner også om at det fortsatt ikke blir servert mat på SFO i uke 23. Elevene må derfor ha med egen matpakke.  

[annonse]
Transport og skoleskyss: Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre. Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses. Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger. Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. Dersom myndigheter og Nordland fylkeskommune viderefører gjeldene smittevernregler, må skoler som har mange elever som kommer med buss gjøre en helhetlig vurdering når det lages justerte planer for skoledagen.


Risikogrupper: Barn i risikogrupper og barn som har søsken/foreldre i risikogrupper, skal fortsatt holdes hjemme. Hva som defineres som risikogrupper kan du lese mer om her. Foresatte må, i samarbeid med lege, avklare om deres barn tilhører risikogrupper og skal holde seg borte fra skolen. Disse barna vil fortsatt få tilbud om undervisning på nett. Ta kontakt med skolen hvis ditt barn er i risikogruppen. 

Hvis sykdom oppstår på skolen/SFO: Hvis en elev får symptomer på luftveisinfeksjon i løpet av skoledagen, vil foresatte kontaktes og eleven vil bli sendt hjem eller bes hentet så fort det lar seg gjøre.  

Forberedelser til nye smittevernregler gjeldene fra 2. juni: Skolene vil bruke uke 23 til å planlegge og tilpasse organisering av skoledagen til den nye smittevernveilederen som kom fredag 29. mai.

– Ny informasjon om detaljer for den enkelte skole sendes ut fra skolene torsdag 4. juni. Det vil også komme informasjon om besøk på skolene våren 2020 for årets skolestartere. Ta ellers kontakt med skolen til ditt barn hvis noe er uklart, eller hvis du har spørsmål, sier Sjåvik.

----------

LES MER:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.