I Bustneslia er det stopp i trafikken på grunn av et kjøretøy som står fast i stigningen på østsida av toppen. Foto: Statens vegvesen

"Slutt med retorikken ´tunnel under Bustneslia´ og krev i stedet ´forny Bustneslia"

– Eg kan ikke tolke de siste hendelsan på annen måte enn at de lange stigningan nå skal utredes. Det er gledelig, for en tunnel til 1 milliard kroner kan det ta over 10 år å skaffe penger til, skriver Trond Ørjan Møllersen.

----------------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. 

----------------

Forny Bustneslia!

Ved nyttår 2015 la eg dette ut på nettstedet www.origo.no:

"Kystinkubatoren på Lovund kjøpte ei utredning i 2011 som belyste muligheter for å korte ned reisetida mellom Lurøy og Mo. De to tiltakene som vil bety mest, er å flytte fergekaiene på Lovund og Sleneset. Et annet tiltak som ble utredet, var å erstatte Fv12 [nå fv. 810] Bustneslia med tunnel. Kostnaden ble beregnet til 444 mill. kr og spart kjøretid blir 2-5 minutt for 1500 passeringer per døgn (ÅDT).

Jeg mener generelt at vi skal ikke å tvinge folk til å kjøre mer tunnel enn nødvendig. Naturen vår fortjener ikke å bli pakket bort på den måten. Og mine undersøkelser sier at det med stor sannsynlighet kan bygges en veg over Bustneslia med stigning 6 prosent. Resepten er å senke toppen og forlenge stigningene mot øst og vest. Det er utfordrende terreng så derfor understreker jeg sannsynligvis. 

Jeg har sagt dette i kommunestyret og jeg gjentar det så også redaktøren [RB] hører det. Vi bør ikke skape en forestilling om at tunnel er eneste løsning. I stedet for å rope på tunnel under Bustneslia (leder 23. desember) kan vi snakke om å fornye Bustneslia. Så får nye utredninger fortelle hvordan. 

Vi er alle enige om at denne vegstrekningen er veldig viktig. Det er forbindelsen mellom et stort og rikt kystdistrikt og regionsenteret. Utfordringen er å skaffe prioritering og finansiering. Det er fylkesveg og fylkeskommunen flyter ikke akkurat over av penger."

Seinere kom Vegvesenets utredning som konkluderte med tunnel. Men utredninga så ikke på muligheten av å trekke stigningan mot øst og vest. Eg gjorde mi private «utredning» som viste at gjennomsnittlig stigning på østsida vil bli 5,6 prosent når stigninga starter ved gården Bustneslia. Da er det margin nok til at kravet om 6 prosent kan innfris. Strekninga er 3 km og en meterpris på 30.000 krober gir kostnaden 90 mill. kroner. Til sammenligning er det 6 prosent stigning på E12 fra Ranenget opp til rundkjøringa ved Kongsstøtta. 

[annonse]
Dette tok eg opp gjennom Rana No, og fylkesråd Eggesvik var positiv. Han meinte at dette var utreda av Vegvesenet, men der tok han feil. Så har det vært skifta fylkesråd to ganger før Eggesvik nå kom tilbake. Begge fikk tilsendt mi «utredning», så den har vært kjent for vegeier heile turen.

Eg kan ikke tolke de siste hendelsan på annen måte enn at de lange stigningan nå skal utredes. Det er gledelig, for en tunnel til 1 milliard kroner kan det ta over 10 år å skaffe penger til. Hvis østsida kan bygges ut for 100 mill. kroner har fylkeskommunen budsjett til å ta det når prosjektet er klart. Vi må slutte med retorikken «tunnel under Bustneslia», og i stedet kreve «forny Bustneslia!».

 

 Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.