Erling Solvang, Folkeaksjonen Spar Sjonfjellet, og May-Lene Meyer, Naturvernforbundet i Rana og Omegn. Foto: Roger Marthinsen

"Snakk om menighetsmøte og ekkokammer rettet mot Ranas kommunestyre-representanter"

Energisparing er det smarte og miljøvennlige alternativ

Regjeringa har lovet å «Legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi» og «Realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.» Dette er det store, og miljømessig gode alternativet istedenfor å bygge ned Norges natur med vindkraft.

Kraftoverskuddet er stort nok 

Nordland og Helgeland mangler ikke fornybar energi. Overskudd er på 7 TWh av en samlet produksjon på 17 TWh. Likevel går Rana kommunestyre inn på eiersiden med 10 millioner kr i Freyr AS, et selskap som krever Sjonfjellet vindkraftverk bygget for å skaffe egenkapital til eierne av en eventuell batterifabrikk i Rana. Dette bygger på den fikse idé om å knytte uønsket vindkraftutbygging opp mot industri for å øke den sosiale aksept for vindkraftindustri i norsk natur.

Kampanje for økt kraftutbygging

Vi opplever nå en kampanje for økt kraftutbygging.

– Helgeland trenger mer kraftproduksjon for å beholde et av sine viktigste konkurransefortrinn, sier lederne, Ole M. Kolstad for Rana Utvikling og Espen Isaksen for Mosjøen og omegn næringsselskap, i en felles pressemelding, etter at de to selskapene overleverte rapporten «Et elektrisk Helgeland», til Olje- og energidepartementet ved statssekretær Tony Christian Tiller på et møte i Mosjøen nylig.

Under et nettmøte i regi av Freyr AS, fortalte forretningsutvikler i Helgeland Kraft, Frode Valla, om økt etterspørsel etter grønn, fornybar energi.

– Vi vil trenge masse ny kraftproduksjon for å gjennomføre det grønne skiftet. Vi er omtrent en batterifabrikk i manko, påstå Valla i møtet.

Snakk om menighetsmøte og ekkokammer rettet mot Ranas kommunestyrerepresentanter.

Det finnes ingen troverdig dokumentasjon i rapporten «Et elektrisk Helgeland», som viser at elektriseringsbehovet til dagens industri, samt fremtidige planer for ny industri, vil spise opp overskuddskraften.

Det foreligger planer for ny 420 kV kraftlinje fra Stor-Glomfjord kraftverk gjennom Rana og sørover. Kraftanlegget har flerårsmagasin, og har en formidabel evne til å lagre energien til det blir bruk for den. Kraftlinjen vil mer enn fordoble effekten i energiforsyningen til Rana.

«Norge har mer enn nok strøm nå»

[annonse]
Konsernsjefen i Statkraft, Christian Rynning-Tønnessen, har latt seg intervjue. Synspunktene hans er gjenkjennelige – og gledelige: «Norge har mer enn nok strøm nå», sier konsernsjefen som føyer til: «også i årene framover». «Det grønne skiftet» kan gjennomføres «med egen kraft».

Riktignok sier han at man ikke helt kan utelukke at det blir bygd ut litt mer kraft enn det som i dag er under bygging og som har fått konsesjon uten å være påbegynt (maks. 16 TWh), men Statkraft er i alle fall ute av vindkrafta for godt når Fosen og et par andre områder er utbygd. (https://enerwe.no/fornybar-klima-statkraft/det-er-vanskelig-a-se-for-seg-at-vi-far-null-ny-vindkraft/350559)

Statkraftsjefen sier videre at «det kan hentes ut omtrent 5 TWh ekstra fra oppgradering av vannkraftverkene», pluss «6 TWh med vannkraftproduksjon som følge av økt nedbør». Plusser man på sannsynlig vindkraft, ca. 13-14 TWh, regner Rynning-Tønnesen med at vi uten flere vindkraftkonsesjoner vil kunne disponere minst 20 TWh mer enn vi disponerer i dag og dét før man tar med mulige innsparinger fra en fornuftig energieffektivisering som regjeringen stipulerer til ytterligere 10 TWh.

Energisparing

Regjeringa har altså lovet å «Legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi» og «Realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.» 

Dette er det store, og miljømessig gode alternativet til å bygge ned Norge med naturødeleggende vindkraft, men hvorfor er det hittil gjort så lite for å oppfylle løftet? 

Stortingsmeldinga, som Regjeringa har lovet denne våren, må vurdere å stanse bygging av vindkraft på land og sette fart på tiltak for å gjennomføre løftet om storsatsing på energieffektivisering og energisparing.

----------

LES OGSÅ:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.