Foto: Roger Marthinsen

"Snu alle stener for å unngå den varslede økning av takstene"

Nordland eldreråd fattet følgende vedtak i ER-sak 008/2020 på møte 10.02.2020 om økte fergetakster:

Nordland eldreråd viser til de sterke og berettigede reaksjoner på økte fergetakster fra 1. januar 2020. Enkelte samband fikk en økning på hele 45 %. Eldrerådet sier seg derfor tilfreds med at fylkesrådet reverserte dette vedtaket ved å vedta at takstene skulle tilbake til 2019-nivå med et påslag på 3,1 % som tilsvarer den generelle prisstigningen.

Eldrerådet er imidlertid bekymret over at fylkesrådet har varslet sterk økning på takstene i sommermånedene juni-juli-august.

Dette vil ramme fergeavhengige lokalsamfunn hardt – både privatpersoner og næringsliv – og da kanskje spesielt reiselivsnæringen. Etter det vi kjenner til er det allerede gitt avbestillinger til reiselivsbedrifter på grunn av de høye takstene. Reaksjonene fra 1. januar viser at det er en smertegrense for hvor høye takster som kan aksepteres.

Nordland sliter med befolkningsutviklingen, og høye fergetakster gjør det vesentlig vanskeligere å bosette seg/drive næringer i de fergeavhengige samfunn. Mange av disse har en betydelig verdiskapning og sysselsetting. I motsetning til bompenger som har en viss varighet, kan de fergeavhengige kun vente seg evigvarende og økte takster. På lang sikt bør dette derfor arbeides politisk med sikte på at også bilveien på havet blir gratis. 

På kort sikt ber vi fylkeskommunen om å snu alle stener for å kunne unngå den varslede økning av takstene. Ikke pålagte oppgaver bør nedprioriteres. Planlagte investeringer bør kunne vurderes utsatt.

Likedan må det selvsagt arbeides mot sentrale myndigheter slik at det i revidert budsjett kan bli satt av en post som forutsettes å gå til fergetilskudd.

----------

Les også:

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.