"Søk informasjon og tenk dere nøye om!"

Skrevet av Torbjørn Lindseth, Motvind Norge
10.05.2020 19:05

Bekymringsmelding – Freyr et nytt Terra?

Hva var det som gikk galt, slik at Terra-skandalen ble et faktum? Kan det tenkes at det var for lite / feil informasjon?

Så hva vet dere egentlig om for eksempel eiere og styremedlemmer i Freyr as, bortsett fra det som har fremkommet i lokalpressen. Leser du videre i innlegget finner du informasjon fra tidligere publiserte artikler i andre media, ment å skulle gi litt innsikt bak fasaden.

Oversikt over eierne og eierandel i Freyr AS:

ATS NEXT AS 47,683 % (Også aksjeposter i Njordr AS – vindkraft)
TEKNOVEKST 47,683 % (Også aksjeposter i Njordr AS og Norsk Vind AS – vindkraft)
GEIR BRAATEN HAMMER 1,011 %
ODNE STOKKE BURHEIM 1,011 %
JESPER BØRS-LIND 1,011 % (Også Aksjeposter i Njord AS – vindkraft)
EINAR G. SCHIE KILDE 0,8 %
JON HARALD SCHIE KILDE 0,8 %

ATS NEXT AS - 47,683 %

Eiere er Torstein Dale Sjøtveit og kona Ann Christin Sjøtveit med 50 % hver. Selskapet ble opprettet i 2016, med følgende formål:

Investeringer, utleie og utvikling av eiendom, konsulentvirksomhet, fritid (dvs. utleie og drift av jakt, fiske og fritid), butikkdrift og tilgrensende virksomheter.

I snitt har ATS NEXT AS hatt et årsresultat på 220.000,-

Torstein Dale Sjøtveit har også tidligere deltatt i omstridt virksomhet. Blant annet i Malaysia i Sarawak Energy Berhad. Han ble ansatt som direktør kort tid etter at Norsk Hydro valgte de å trekke seg fra prosjektet, med henvisning til de negative konsekvensene for miljøet og urbefolkningens situasjon. (Flere kilder, bl.a. Framtiden.no).

[annonse]
Sarawak Energy Berhad var under ledelse av Dale Sjøtveit ansvarlig for at tusenvis av urinnbyggere ble tvangsflyttet og store regnskogområder lagt under vann. Folket klarte ikke å opprettholde levemåten sin, som var basert på regnskogen. Mange var analfabeter og hadde ikke mulighet til å ta annet arbeid. Omtalt i media tidligere, se kildehenvisninger.

Regnskogfondet, en rekke organisasjoner, instanser og innbyggere var imot utbyggingen, men Sjøtveit fremstiller utbyggingen nærmest som bistandsarbeid i intervju med Rana No 3/3-2020

Norconsult leverte tjenester til  Sarawak Energy under Dale Sjøtveit sin ledelse. Norconsult ble i 2014 innklaget av Fivas til OECD – kontaktpunkt for å ha medvirket til noe som kunne føre til brudd på menneskerettigheter. Og i 2015 innrømmet Norconsult risiko for brudd på menneskerettighetene i prosjektene for Sarawak energi. (Se i kildehenvisningen). 

Når det kommer til vindindustri har Torstein Dale Sjøtveit en sterk tilknytning. Han er styreformann i Kvinesheia Vindpark AS, og gjennom sitt selskap ATS Next AS er han også medeier i Njordr AS. 

Njordr AS er koblet mot planleggingen av Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks, på Tjeldbergodden i Aure kommune. Det er lovet mange arbeidsplasser og gode inntekter til kommunen. Imidlertid er realiseringen «avhengig» av at Njordr AS får bygge et vindkraftverk. (Imidlertid stemte innbyggerne imot vindkraftutbyggingen, noe kommunestyret har tatt til etterretning)

EINAR G. SCHIE KILDE - 0,8 %

Ble ansatt som driftsdirektør i Freyr høsten 2019 og er også medeier. Han er tidligere kollega av Dale Sjøtveit fra Norsk Hydro. Han var også en del av ledergruppen i det omstridte Sarawak-prosjektet. 

Han kommer fra BaneNor, der han ble engasjert under en omstridt ansettelsesprosess og sluttet i jobben mindre enn 12 måneder senere. Omtalt på bygg.no

TEKNOVEKST - 47,683 %

Selskapet er sammen med ATS AS (Dale Sjøtveit og kona) de største eierne av Freyr AS. Teknovekst er et norskregistrert utenlandsk foretak. Siden det er et utenlandsk selskap har det ikke lyktes å finne ut av eierstrukturen. Imidlertid er Tore Ivar Slettemoen oppført som daglig leder og styreleder. For øvrig er Slettemoen også styremedlem i Freyr AS, Sjonfjellet Vindpark AS og Kvinesheia Vindpark AS.
Slettemoen er gjennom sitt selskap også eier i Norsk Vind AS og vært med på oppkjøp av flere vindkraftverk for videresalg. 

SLUTTORD

Det er ingen tvil om at det er sterk tilknytning mellom eiere/styremedlemmer i Freyr AS og vind-industrien. 

Mitt råd til politikerne i Rana: Søk informasjon og tenk dere nøye om! 

Mitt råd til innbyggerne i Rana: Still krav til deres politikere og still krav til åpenhet! 

------

Kilder: 

Proff, Brønnøysundregistrene, Framtiden, Fivas, Rana No, Rana Blad, Teknisk ukebad, NRK Urix, Dagbladet, Dagens næringsliv, Telemarksavisa, bygg.no, Avisa Nordland, iIaks.no.

https://www.framtiden.no/201002124862/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/hydro-romte-fra-regnskogskontrovers.html

http://fivas.org/vannkraft/norconsult-involvert-i-tvangsflytting-av-urfolk-i-sarawak/

http://fivas.org/frontsak/norconsult-innrommer-risiko-for-urfolksrettar-i-vasskraftprosjekt-i-sarawak/

[annonse]
http://fivas.org/frontsak/norsk-involvering-i-sarawak/

https://ranano.no/sjotveit/02.03-06:01

https://www.tu.no/artikler/kritiserer-norsk-damsjef/237979

https://www.nrk.no/urix/millionlonn-for-a-odelegge-regnskog-1.6932790

https://www.dagbladet.no/nyheter/stammefolk-raser-mot-norsk-damutbygger/63198490

https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2015/11/Fivas-klage-Norconsult-Sarawak.pdf

https://www.dn.no/naringsliv/norconsult-innrommer-risiko-for-brudd-pa-menneskerettighetene/1-1-5404015?jwsource=cl

https://www.ta.no/nyheter/toppsjef-for-gigantprosjekt/s/1-111-5006012

http://www.bygg.no/article/1401824

https://ilaks.no/skal-bli-europas-storste-landbaserte-anlegg-for-oppdrett-av-laks-finansieringen-av-anlegget-er-ikke-konkludert/

https://www.tu.no/artikler/kritiserer-norsk-damsjef/237979

https://www.ranablad.no/meninger/leserbrev/freyr-as/hvem-er-disse-vindbaronene-som-legger-til-rette-for-a-rasere-kystlandskapet-vart-med-vindkraftverk/o/5-42-513343