Fra Nordpolen, den verdenskjente kurven på ACR. Når frykter man at mulighetene for store løp kan bli borte, dersom vedtaket om å legge ned Helgelandssykehuset avdeling Mo i Rana blir stående. Foto: Picman/Gary Bailey

– Som å rasere Narviks VM-søknad

Skrevet av Roger Marthinsen
02.12.2019 07:55 - OPPDATERT 02.12.2019 10:32

– Uten akuttsykehus i rimelig nærhet vil en søknad om internasjonale statusløp aldri kunne sendes. 50 års historie som en av Nordens viktigste arrangørbyer innen motorsport kan være over, advarer styremedlem i ACR.

En nedleggelse av sykehuset i Mo i Rana vil ha samme effekt for norsk motorsport som en nedleggelse av sykehuset i Narvik vil ha for en VM-søknad. Eieren av Arctic Circle Raceway i Mo i Rana ble under den internasjonale banegodkjenningen 8. oktober oppfordret av det internasjonale motorsykkelforbundet om å forberede prosedyrene til en søknad om et internasjonalt statusløp. Uten akuttsykehus i rimelig nærhet vil en slik søknad aldri kunne sendes.

Det var med vantro at man hos Arctic Circle Raceway måtte konstatere at styret i Helgelandssykehuset sist torsdag vedtok en nedleggelse av akuttsykehuset 25 km unna motorbanen. I helgen ble konsekvensene kontrollert opp mot de internasjonale regelverkene for motorbaner, og de indikerer sterkt at en epoke i nordnorsk idrett går mot avvikling.

For styremedlem, internasjonal dommer og mangeårig stevneleder Geir Steinbakk, kom vedtaket som et sjokk.

– Allerede i sommer innledet vi prosjekteringen for å bygge om vår skadestue fra midten av 90-tallet til et prehospital senter, med enda større vektlegging av utstyr og digitalisering. Vi hadde blant annet fagpersonell fra Helgelandssykehuset på befaring for å komme med innspill om utstyr og arealutnyttelse, sier Steinbakk i en pressemelding.

– I likhet med alpint, snowboard og skihopping bedriver vi risikosport, og vi har dessverre opplevd ulykker på banen som vi gjerne skulle vært foruten. Få vet bedre enn oss hvor viktig de første sekundene er. Å ha et sterkt prehospital tilbud permanent på anlegget var vårt siktemål, men like viktig er det å kunne nå et akuttmedisinsk sykehus innenfor de krav som de internasjonale forbundene setter, sier Steinbakk.

De medisinske reglementene er strenge. For å avvikle årets sesong leide ACRs leietakere og arrangører inn lege- og ambulansetjenester for mer enn 300.000 kroner.

– Dette er allerede langt mer enn det er mulig å makte økonomisk. De høye kostnadene er noe av bakgrunnen for å investere i et mer permanent prehospitalt senter, påpeker Geir Steinbakk. 

Hos det internasjonale motorsykkelforbundet, FIM, sier regelverket følgende:

«The designated hospital should normally be within 20 minutes by air and 45 minutes by road. If the hospital is not within a reasonable distance of the event and transfer by helicopter is not possible, consideration should be given to stopping the event. To ensure the availability of a helicopter at all times during the event, it is recommended that 2 helicopters be available.»

[annonse]
– Innlysende nok vil aldri en norsk arrangør makte å kompensere for manglende akuttsykehus med innleie av ambulansehelikoptre. Innleie av to velutstyrte ambulansehelikoptre i fire-fem dager mens trening, kvalifisering og løp avvikles, vil innebære astronomiske summer. Selv nasjonale løp over et par dager vil være umulig å gjennomføre, sier Steinbakk, som poengterer at ACR er også avhengige av dyktige og dedikerte fagfolk.

– Siden 1975 har det vært en symbiose mellom sykehuset og motorsporten, hvor motorsports-arrangement har vært en unik praksisplass for et utall av leger, sykepleiere og spesialister. Helsepersonell har trivdes blant oss, men det er lange skift. Våre større arrangement har 12-14 timers daglig varighet og kan gå over flere dager. Å etter 2025 måtte leie inn flere vaktlag med ambulansepersonell fra andre steder i landet og innkvartere de på hotell, er innlysende nok ikke gjennomførbart. Verken for oss eller andre idrettsarrangører i landsdelen, sier Geir Steinbakk.

Norges Idrettsforbunds veileder for større arrangement påpeker viktigheten av planlegging for sikkerhet, og særlig for risikoidretter. Det samme gjør den nokså omfattende arrangementsveilederen fra Direktoratet for Sivil Beredskap. Motorsport er som en rekke andre idretter pålagt å gjennomføre detaljerte Risiko og Sårbarhetsanalyser (ROS) for sine arrangement. 

Dersom ACR eller anleggets leietakere ikke kan ivareta sikkerheten på best mulig måte for utøverne, får man ikke tegnet arrangørforsikring og dermed heller ikke arrangert. Avstanden mellom ACR og stasjonert luftambulanse i Brønnøysund eller redningshelikopter Bodø er langt utenfor akseptabel responstid, poengterer Steinbakk.

– Mo i Rana har vært en av Nordens viktigste arrangørbyer av asfaltløp siden den første banen sto ferdig i 1975. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 kan resultere av denne historien opphører etter 50 år. Et motorsportsanlegg på Storforshei til en verdi av mer enn 100 millioner kroner vil dermed ikke lenger kunne anvendes til det det var bygd som. Konsekvensene for lokalt reiseliv blir selvsagt store, og en av landsdelens store fargeklatter og attraksjoner vil forsvinne for de unge, sier Steinbakk,

ACR-representanten sier at det også er grunn til å tro at sykehusstyrets vedtak om å legge ned akuttsykehuset vil forhindre eller fordyre en rekke andre idrettsarrangement i Rana-regionen. 

----

Les også:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.