Bjørnar Skjæran er fornøyd med å konstatere at et prosjekt han selv var med på å støtte som ordfører i Lurøy, kuntsgressbane i Konsvik, nå får spillemidler som gjør at prosjektet er økonomisk i mål. Her er Skjæran på et annet anlegg som får midler i denne tildelingsrunden; Sagbakken stadion. Foto: Roger Marthinsen Foto: Roger Marthinsen

Se hvem som får av spillemiddelpotten

Skrevet av Roger Marthinsen
13.06.2018 17:00 - OPPDATERT 13.06.2018 23:22

– Tildelingen viser hvordan man kan oppnå gode resultater når frivillighet, kommunen og fylket spiller på lag, sier Bjørnar Skjæran, om fordelingen av over 70 millioner kroner fra spillemiddel-potten.

Fylkesrådet har fordelt en pott på til sammen 70.622.000 spillemiddel-kroner, til 89 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland. 

Til grunn for tildeling av spillemidlene ligger tippenøkkelen, der overskuddet fra Norsk Tipping bidrar til finansiering av idrettsformål, kulturformål og andre samfunnsnyttige formål. Fordelinga av spillemidlene innebærer ingen økonomisk konsekvens for fylkeskommunen, ut over administrativ ressursbruk.

Viktig verdi-sak

Bjørnar Skjæran, leder for Nordland Arbeiderparti, er godt fornøyd med tildelingen og understreker at tippenøkkelen er en viktig sak for Arbeiderpartiet.  

– For Arbeiderpartiet har dette vært ei viktig satsing, som sikrer god utvikling av anlegg i hele landet, sier Skjæran.

– Jeg er strålende fornøyd med storsatsingen på kultur og idrett, der til sammen 89 anlegg vil nyte godt av ei ramme på mer enn 70 millioner kroner. I kultur- og idrettsfylket Nordland er det viktig for bredden at man er i stand til å satse så tungt sammen med frivilligheten og kommunene for å bygge gode arenaer for alle mulige aktiviteter. Kunstgressbaner og ballbinger, langrennsanlegg og turstier, sykkelparker og skateanlegg, motorsportsanlegg, orienteringskart og ulike former for klubbhus er viktige satsinger som bidrar til sunne fritidsaktiviteter og trivsel i hele Nordland, sier Skjæran.

Punktum satt for Konsvik IL

Et eksempel på samspillet mellom Norsk Tipping, det offentlige og den frivillige idretten som Skjæran fremhever, er Konsvik ILs 7-er-kunstgressbane i Konsvikosen, som får 600.000 kroner av potten. Dette er et prosjekt som ble påbegynt da Skjæran selv var ordfører i Lurøy. 

– Det er svært gledelig at fylkesrådet med denne tildeling fullfører den offentlige medfinansieringen av idrettslagets anlegg ved skolen i Konsvik, sier Skjæran, som fremhever et imponerende engasjement fra Konsvik IL for dette prosjektet, under hans ordfører-tid.

– Lurøy kommune satset stort på renovering av skolen, og hadde avsatt midler også til uteanlegget. Lagets leder Tarjei Østrem tok kontakt, og ønsket å bidra til at anlegget ble komplettert med en 7er-bane. Dette initiativet tok vi selvsagt godt imot, og noe av kommunestyrets bevilgning til uteanlegg ble omgjort til tilskudd til kunstgressbanen.

– Lurøy kommune innvilget også et lån til idrettslaget, som mellomfinansiering i påvente av spillemidler til kunstgressbanen. Med denne tildelingen fra fylkesrådet settes på en måte punktum i en sak som viser hvordan man kan oppnå gode resultater når frivillighet, kommunen og fylket spiller på lag, sier Bjørnar Skjæran.

Fylkesrådets rullering av prioriteringslista for større kostnadskrevende anlegg med utgangspunkt i tilskudd over 3 millioner kroner:

Hauknes skole idrettshall

4.800.000

2018-2019

Ytteren idrettspark idrettshall

13.800.000

2020-

 

Fylkesrådets fordeling av spillemidler 2018:

Korgen og Hemnes JFF, Gjeskhågen leirduebane

311.000

Bleikvassli IL, Bleikvassli lysløype, dagsturhytte/klubbhus

800.000

Konsvik IL, kunstgressbane

600.000

Mo OK, Yttern skole sprintkart, P

43.000

Mo OK, Skonseng skole o-kart

46.000

Selfors UL/IL, Selfors idrettspark trimpark

300.000

Mo OK, Båsmofjellet-Øyjorden o-kart

186.000

Mo allianseIL, Mo IL klubbhus

1.200.000

Rana kommune, Hauknes skole idrettshall

2.400.000

Åga IL, Hauknes/Åga lysløype, rehab lys

100.000

Mo OK, Alteren o-kart ved golfbanen

42.000

Mo OK, Hauknes-Vatnadalen o-kart

215.000

Rana kommune, Sagbakken stadion, undervarme

840.000

Rødøy kommune, Rødøy skole balløkke

107.000

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.