Spilte foreldre i Øresvik "Svarteper" i 2018

Skrevet av Harry Pedersen
23.01.2019 19:30 - OPPDATERT 24.01.2019 06:31

– Det som Øresvik, og også Sørfjorden ønsker og absolutt vil være tjent med, kan kun oppnås i Lurøy kommune, skriver Harry Pedersen.

På vegne av foreldregruppa skrev foreldreutvalget (FAU) ved Øresvik skole, i november. 2018, et ensidig og unyansert brev til Rødøy kommune. Brevet ble umiddelbart  videresendt til Kommunal og moderniseringsdep.(KMD). Det fremstår av brevet og i samtaler med mellom annet FAU leder, at samtlige 16 i foreldregruppa støttet brevets klare «NEI» til grensejustering inn i Lurøy. 

Til orientering, Øresvik er en  1-10 skole, har 16 lokale elever og 5 lærere, hvorav 3 lærere er bosatt utenfor Rødøy kommune. 

Foreldrene til de nåværende elever, har uten videre forbehold eller konsekvensdiskusjon, valgt å fremstille kretsens ønskede grensejusteringsinitiativ  som en ubetinget nedlegging av lokal bruk og undervisning ved Øresvik skole, og derfor uttalt et klart «NEI» til Lurøy. 

Til opplysning deltok en vesentlig del av den samme foreldregruppa, på det folkemøtet som med 46 mot 2 stemmer, valgte å stemme på alternativet  «Grensejustering til Lurøy». Øvrige stemmealternativ var da «Rødøy består som før». ( fikk 1 stemme) og  kommunesammenslåing med Ytre Salten ( fikk 1 stemme). 2 blanke stemmer ble levert. 

Bevisst eller ubevisst har elevforeldrene valgt å utelate det grunnleggende og innlysende i skolesammenheng, at Rødøy kommune i sine fremtidige budsjettarbeider, IGJEN må beregne hvor mye, som kan spares ved å kjøpe undervisningstjenester i Lurøy. 

Den gang da Øresvik skole hadde hele 26 elever, var besparelsen for kjøp av tjenester forholdsvis liten, og mellom annet, faren for utflytting av lærere, ble ansett som så stor, at kommunen valgte fortsatt drift i Øresvik. 

Det synes derfor nærmest uforståelig eller nærmest alarmerende, at elevforeldrene har valgt å stille seg bak et så klart «NEI», som så til de grader synes basert på ensidighet og lite realistiske vurderinger, av den skjebne som ligger frem i tid for skolen. For foreldremøtet  har tydelig vis, ikke tatt inn over seg, at uansett hvilken kommune som skal bestemme fremover, så vil høyst sannsynlig oppvekst- og skoletilbudet bli endret få år etter at avgjørelsen fra KMD er et faktum. 

For øvrig, en overordnet realitet som må fremheves, er at kretsen fortsatt står uten hjemmesykepleie/hjelp, og derav heller ikke har betjente omsorgsboliger. (Og på grunn av trusselbildet om kun omsorgstilbud på kommunens sentraliserende Alderstun i Tjongsfjorden, så velger innbyggere, som vanlig, alternative private løsninger, så lenge som mulig). 

Overordnet er fordelelene og mulighetene i Lurøy, samlet sett overskyggende Rødøys egne tilbud -, og de fremstår  fornuftige og fremtidsrettet -, og vil dekke de aller fleste innbyggeres behov for kommunale tilbud, trygghet og samfunnsstruktur. 

Det som Øresvik, og også Sørfjorden ønsker og absolutt vil være tjent med, kan kun oppnås i Lurøy kommune. 

Om KMD til slutt sier nei til en grensejustering, så må også dagens elevforeldre sammen med naboene, høyst sannsynlig forholde seg til at Rødøy kommune vedtar et budsjett, som betinger å kjøpe skoletjenester i Lurøy. Og  samtidig at Rødøy fortsatt nekter å gi befolkningen tilgang til, blant annet, gode- og desentraliserte omsorgstjenester. 

Det er grunn til å spørre: 

Vil elevforeldrene ved Øresvik skole, fortsette å spille «svarteper», om sin egne og sambygdingers framtidige tilbud og trygghet i Lurøy?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.