Stadig flere melder fra om mobbing i Nordland

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
24.02.2020 19:30

Nå etterlyser ombudet et kollektivt kunnskapsløft for å bedre ruste de ansatte i skoler og barnehager til å håndtere saker som handler om retten til et trygt skolemiljø.

- Det hjelper ikke at politikere vedtar fine ord på papir som sier hvordan det bør være, hvis ikke barn og ungdom opplever dette i klasserom, skolegård, gymgarderobe, SFO og barnehage, sier mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen i en pressemelding.

Til sammen har mobbeombudet i Nordland mottatt 312 henvendelser i 2019. 

Selv om det har vært en økning i antall saker, er ikke det ensbetydende med at mobbing er et økende problem i Nordland, forklarer mobbeombudet. 

Fra 1.august 2018 ble også barnehagen en del av ansvarsområdet til mobbeombudet. Det, sammen med økt kunnskap og kjennskap om ombudet, kan forklare økningen. 

Ombudet ser at arbeidet med enkeltsaker i mange tilfeller skaper en positiv endring i barnehagen og skolen. 

– Jeg som ombud får daglig tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foreldre at saken tas mer på alvor og bli bedre håndtert etter at vi har blitt involvert, det betyr at det nytter å si ifra, sier mobbeombud Knutsen. 
Ombudet har følgende anbefalinger til alle som jobber med barn og ungdom: 

Lytt til hva barn, ungdom og foreldre sier.
Anerkjenn deres opplevelse av situasjonen.
Sett deg grundig inn i saken og gjennomfør gode tiltak som gir varig bedring.
 Og til barn og ungdom har de følgende beskjed: 

Jeg vil at du skal ha det bra. 
Jeg tar deg på alvor.
Jeg ønsker å hjelpe deg når noe ikke er greit. 
Rapporten skal behandles på fylkestingets samling 24.-26. februar.  

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.