Stadig flere vgs-elever fullfører

Skrevet av Roger Marthinsen
25.06.2020 19:30

For syvende år på rad øker andelen av elever som fullfører videregående opplæring i Nordland.

72,4 prosent av de som startet på Vg1 i Nordland høsten 2013, fullførte og bestod på normert tid, eller i løpet av fem år (studieforberedende) eller seks år (yrkesfag). Dette er det høyeste tallet Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt i fylket.

– Dette er svært gledelige tall. Ikke minst er det betryggende å se at gjennomføringstallene øker over tid. Gjennom Nordlandsmodellen har vi systematisert arbeidet mot frafall, og tallene viser at vårt målrettede arbeid har hatt effekt, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap).

De fleste elevgruppene har hatt god økning i gjennomføringsandelen.

– Vi ser imidlertid en uheldig stagnasjon når det gjelder resultatene for gutter på studieforberedende utdanningsprogram. Gjennomføringsandelen for denne elevgruppa har ikke økt sia 2008-kullet. Skolene må ta dette resultatet ad notam, sier Olsen, som antyder at for å treffe også denne elevgruppa så må muligens den pedagogiske praksisen endres noe .

I 2013-kullet er det framgang både på studieforberedende og på yrkesfag. I perioden etter 2006 er det yrkesfag som har hatt størst økning, pluss 8,4 prosentpoeng.  Frafallet på yrkesfag har blitt redusert med over ti prosentpoeng etter 2006.

– Vi legger også merke til at rundt sju prosent av yrkesfagelevene fremdeles er i opplæring seks år etter at de starta. Mange av disse fullfører i løpet av år sju. Ikke alle ungdommer klarer å holde seg til normen.

Også på studieforberedende utdanningsprogram har andelen drop-outs blitt redusert, samtidig er det færre som fullfører uten å bestå. 2013-kullet utmerker seg ved at hele 73,7 prosent fullførte og bestod i løpet av normert tid på tre år, noe som er et meget godt resultat. 

– SSB publiserer ikke gjennomføring per utdanningsprogram på fylkesnivå. Derfor må vi vente til etter sommeren for å få slike tall fra Utdanningsdirektoratet, sier Olsen.

[annonse]
Årets gjennomføringstall fra SSB skiller seg noe fra tidligere. Tidligere har SSB og Utdanningsdirektoratet publisert gjennomføringstall med tellepunkt fem år etter at en elev starta på Vg1 for første gang. Mange har kritisert denne praksisen fordi den favoriserer studieforberedende, som har tre år normert opplæringstid. Elever på studieforberedende har derfor hatt to år ekstra for å ta opp fag de har mangla og de har kunnet ha utvida opplæringstid, og likevel blitt med i statistikken over fullført og bestått innen fem år. De fleste løp i fagopplæring er på fire år, noen er lengre. Dermed har mange elever/lærlinger fra yrkesfag ikke rukket telling ved fem år. Men nå har SSB endra praksis og yrkesfag telles etter seks år.

– Nordland er det fylket i landet som har størst andel elever på yrkesfag. Den nye tellemåten gir derfor et riktigere bilde av gjennomføringen i vårt fylke, sammenlignet med tidligere. Nordland og andre fylker med stor andel yrkesfagelever har også tatt litt inn på det nasjonale snittet nå, sier Hild-Marit Olsen.

----------

LES OGSÅ: 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.