Foto: Sondre Skjelvik

Nå starter jakten på nytt styre

Det forrige styrevalget ble det mye bråk av. Nå skal Helse Nord-styret velge ut de tre som skal finne kandidatene til det neste Helgelandssykehuset-styret.

På nyåret skal det velges nytt styre Helgelandssykehuset HF og de øvrige sykehusene i Helse Nord, for perioden 2022-2024.

Det er Helse Nord-styret som skal velge de eiervalgte styremedlemmene, og prosessen starter i dagens styremøte med at styret skal velge et underutvalg som skal utarbeide et forslag til styrenes sammensetning. I inneværende periode har underutvalget bestått av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Sissel Alterskjær. 

Valg av styrer i helseforetakene for perioden 2022-2024 er planlagt behandlet i styremøte i Helse Nord den 23. februar eller 24. mars neste år. De nye styrene oppnevnes for for to år, og alle representanter er "på valg".

For Helgelandssykehuset skal det oppnevnes syv eiervalgte styremedlemmer. Dagens eiervalgte styremedlemmer er styreleder Arne Benjaminsen (Oslo, leder), Andrine Solli Oppegård (nestleder, Sømna), Henriette Hanssen (Alstahaug), Eva Monica Hestvik (Rana), Roar Olsen (Vingelen) og Jonne Kalstad (Bodø). Hege Harboe-Sjåvik fra Vefsn var styremedlem frem til i høst, men fratrådte da hun ble ansatt som smittevernoverlege ved Helgelandssykehuset. Hennes plass i styret har stått vakant siden da.

Av de seks gjenværende styremedlemmene ble Hestvik og Kalstad valgt inn i styret i mars 2018, mens Benjaminsen, Olsen, Oppegård, Hanssen og Harboe-Sjåvik ble oppnevnt i februar 2020.  

I prosessen med styrevalg er Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge invitert til å foreslå kandidater.

Videre så gjennomfører Helse Nord RHF nå en spørreundersøkelse for styremedlemmer og adm. direktører i underliggende helseforetak, der man ber om svare på spørsmål innenfor temaområdene HF-ets situasjon, styrets kompetanse, sammensetning og kapasitet, styrets kvalitet, styreledelsen, beslutningskvalitet, åpenhet, omdømme, forhold mellom styret og administrasjon, styrets rolle i HF-ets strategiarbeid og arbeid med risikostyring samt styrets forhold til eHelse Nord RHF.

I tillegg til eiervalgte styremedlemmer, har sykehusene ansattevalgte styremedlemmer. Valgene av ansatterepresentanter vil finne sted når nåværende valgperiode for disse går ut. For Helgelandssykehuset er dette høsten 2022.

De forrige valgene av både eiervalgte og ansattevalgte styremedlemmer til Helgelandssykehuset, har vært kontroversielle.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Det skapte reaksjoner da den forrige styrelederen, Dag Hårstad, ble byttet ut til tross for at han hadde signalisert at han ønsket å fortsette.

Enda mer kontroversielt ble det oppfattet da underutvalget sørget for at Andrine Solli Oppegård, Henriette Hanssen og Hege Harboe-Sjåvik ble kandidater, som styret sluttet seg til. De tre hadde nemlig alle, på hvert sitt vis, vært markante personer i struktursaken:

Oppegård som en av "de tolv ordførere", Hanssen som medlem av bunadsgeriljaen og Harboe-Sjåvik som kommuneoverlege i Vefsn som hadde vært tydelig motstander av adm.dir Hulda Gunnlaugsdottirs forslag om en sykehusstruktur med to sykehus og hovedsykehus i Mo i Rana.

Dette fikk blant annet ansatte ved Helgelandssykehuset Mo Rana til å fremme krav om at de tre styremedlemmene måtte byttes ut, mens Rana kommune innvendte at de omtalte styremedlemmene sannsynligvis ville være inhabile i saker som omhandlet Nye Helgelandssykehuset.

Helse Nord-styret ga styret de selv hadde valgt full tillit, da de behandlet og avviste kravet fra 333 ansatte ved sykehusenheten i Rana, om utskifting av tre styremedlemmer. 

Ved valget av ansatterepresentanter var det geografisk slagside som skapte reaksjoner. De ansatte i Mo i Rana reagerte kraftig på at man for tredje periode på rad fikk inn kun én representant, da det har vært en forståelse av at de tre sykehusene etter tur skulle ha to av fire representanter. Sandnessjøen har imidlertid nå to representanter inne for tredje periode på rad

Få med deg disse sakene om styret i Helglandssykehuset:

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.