Konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge Liv B. Ulriksen og adm.dir i Sparebank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard, møtte i går Rana Utviklings Ole Kolstad, og Polarsirkelen lufthavnutviklings Henrik Johansen og Gunnar Moe, for å markere at bankene støtter den nye flyplassen med 30 mill. kroner. Foto: Hedda Hiller

"Sterkere verktøy for å tenke i verdensklasse finnes knapt"

– I sin iver etter å tegne et falskt og fordreid bilde av virkeligheten, unnlates å fortelle at ni av de elleve motstander-kommunene har færre innbyggere enn de 2.350 som til daglig arbeider i Mo Industripark, skriver Øystein Bentzen.

----------

Debatt – Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

----------

Langt unna Nobel

"Flertallet av kommunene på Helgeland ønsker ikke flyplassen på Hauan", forteller nyhetsredaktør Marit Almendingen i en lederartikkel i Helgelendingen i ettermiddag, men unnlater å fortelle at seks av disse kommunene har færre innbyggere enn det til daglig går inn dørene på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana. 

I sin iver etter å tegne et falskt og fordreid bilde av virkeligheten, unnlater nyhetsredaktøren å fortelle at ni av de elleve motstander-kommunene har færre innbyggere enn de 2.350 som til daglig arbeider i Mo Industripark. Om én prosent av ranaregionens innbyggere hadde meldt flytting til den minste av disse kommunene, Vevelstad, ville det medført en befolkningsøkning på langt over sytti prosent.

Tidligere i dag ble Nobels fredspris tildelt Maria Ressa og Dmitrij Muratov som fremragende representanter for den frie og uavhengige presse, og samtidig for å rette søkelys på den internasjonale bekjempelsen av falske nyheter. De fleste i verden hyller Nobelkomiteens avgjørelse.

Nobelkomiteen skriver i sin kunngjøring: “En fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda”.

Den amerikanske og anerkjente medieforskeren Nolan Higdon definerer falske nyheter i sin bok “The Anatomy of Fake News” som “false or misleading content presented as news and communicated in formats spanning spoken, written, printed, electronic, and digital communication”. Han treffer dermed Helgelendingens nyhetsredaktør med hele sin definisjon.

Hadde Helgelendingens nyhetsredaktør ønsket å gå Nobel-komiteens ærend og tegne et bilde uten “misleading content”, kunne hun søkt litt i egne arkiver. Sommeren 2015, da dagens SB1 Helgelands direktør, Hanne J. Nordgaard, var lokal regionsdirektør for SB1 Nord-Norge, skrev hun i en kronikk: "Helgeland er rigget for framtida. Vi må bare tørre å tenke stort nok – tenke i verdensklasse". At de to bankene seks år senere bidrar til en etterlengtet storflyplass på Helgeland, bør derfor ikke overraske noen. Sterkere verktøy for å “tenke i verdensklasse” finnes knapt.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.