Bitfurys anlegg i Vika ble satt i drift i mars i år. I mars neste år er det trolig slutt for virksomheten i Rana.

Stortinget vil ha full krypto-avgift

Skrevet av Roger Marthinsen
05.12.2018 18:06 - OPPDATERT 05.12.2018 20:47

Et enstemmig Storting går inn for innføring av full avgift for datasentere som driver med utgraving av kryptovaluta.

Stortinget synes å være enstemmige om innføring av full elavgift for kraft som brukes til å utvinne kryptovaluta i datasentre. Dette ble klart under finansdebatten i Stortinget mandag, og dermed ligger det an til at Stortinget vedtar innføring av full avgift, når statsbudsjettet behandles i neste uke. 

Innføring av full avgift for krypto-sentere kom inn i statsbudsjettet som en del av budsjettforliket mellom KrF og regjeringspartiene, og skulle tre i kraft allerede 1. januar. Dette skapte reaksjoner fra både næringsliv og IKT-bransjen, noe som førte til at regjeringspartiene utsatte avgiftsøkningen til 1. mars.

De to månedene med utsettelse skal benyttes til å holde en høring om saken, men Stortingets mål er at det skal innføres full elavgift for krypto-sentere fra 1. mars. Innføringen kan bli skjøvet noe lengre ut i tid, dersom regjeringen trenger mer tid i forbindelse med høringen.

Dersom avgiftsordningen endres vil Bitfury Norway, som har et senter i Vika på Mo, få en avgiftsøkning på 56 millioner kroner per år.

Selskapets ledelse har gitt den lokale ledelsen på Mo beskjed om at dersom det blir full elavgift for datasentere som driver med såkalt mining etter kryprovaluta, så vil virksomheten på Mo bli lagt ned. Dette vil i så fall bety at 27 ansatte vil miste jobben.

Flere politiske parti på Stortinget har omtalt krypro-utvinning som spekulativt og lite bærekraftig. Andre har satt slik virksomhet i sammenheng med illegale virksomheter.

Finanskomité-leder Henrik Asheim (Høyre) tror dette er noe av bakgrunnen for at det er bred politisk enighet om å fjerne ordningen med redusert elavgift til utvinning av kryptovaluta. Han omtaler også el-forbruket til slike datasentere som sløsing. 

– Globalt brukes strøm tilsvarende hele Irlands forbruk på kryptovaluta. Det å bruke så mye strøm på et slikt formål skaper ikke varige verdier, og det er ikke noe vi trenger, sier Asheim til E24.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.