Foto: Helgelandssykehuset

"Støtten til deg er unison"

--------------------

Dette er et innlegg skrevet ekstern skribent. Innhold i debatt-, meningsinnlegg og kronikker gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.   

--------------------

STÅ PÅ IDA BUKHOLM

Ida Bukholm har fått utrettet svært mye siden hun kom til Helgelandssykehuset som medisinsk fagsjef for vel ett år siden. Hun har satt søkelyset på et område som ikke har vært like stort fokus på i alle kretser innenfor sykehusvesenet i landsdelen. Vi mener at folk flest ikke bare på Helgeland, men også i Nord Norge for øvrig har mye å takke henne for. Nå er pasientsikkerheten satt på dagsorden noe så ettertrykkelig at det skal mye til for å få oppmerksomheten bort fra det temaet. Kombinasjonen av pasientsikkerhet og fritt sykehusvalg kan nok oppfattes som en trussel i mange kretser. Det betyr ikke så mye lenger fordi pasientenes interesser vil være dominerende i en rettsstat som Norge.

Måten Ida Bukholm er blitt møtt på når hun har reist slike spørsmål er lite ærefullt for de som står bak mobbingen og trakasseringen av henne. Tallene for dødelighet etter tarmkreftoperasjonene ved de ulike sykehusene i Nord-Norge har vært kjent lenge i medisinske kretser, men ingen har fokusert på dette før Ida Bukholm kom hit og fikk til en oppmerksomhet på området som nå gjør det umulig å gjemme seg bak nedrullede gardiner i fortsettelsen.

Så vår oppfordring til Ida Bukholm er: STÅ PÅ. Du har hele opinionen på Nord-Helgeland bak seg. Du har også solid støtte å finne i arbeidsmiljøloven når noen ønsker å bli kvitt deg og trår så til de grader feil. Det er også slik at den samme loven foreskriver ganske detaljert hvordan personalsaker skal behandles. At disse reglene etter vår oppfatning ser ut til å være brutt, styrker din sak.

Vi kommer til å ta et initiativ til at enten en gate, eller en park eller plass i byen eller omegn blir kalt opp etter deg. Nå er dette en sak som kommunen avgjør, men det er slik at alle kan fremme forslag. Det kommer vi til å gjøre, og om det skulle være nødvendig vil vi sørge for at et tilstrekkelig antall underskrifter blir samlet inn. Vi viser i denne forbindelse til at det er tre ulike FB-grupper med utspring i Rana som har til sammen mer enn 14.000 medlemmer og der støtten til deg er unison.

---------------


 


[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.