Foto: Roger Marthinsen

Støtter tøff nordnorsk karantene-linje

Skrevet av Roger Marthinsen
24.03.2020 13:42 - OPPDATERT 24.03.2020 13:47

Ap-nestlederen forstår at ordførere og kommuneoverleger i nord vil "stenge" landsdelen.

Justisminister Monica Mæland rasler med sablene i forhold til kommuner i nord som har innført karantene-tiltak som er strengere enn regjeringens egne. Næringslivsorganisasjoner ber regjeringen gripe inn og overstyre kommuneoverleger som – med smittevernloven i hånd – har fattet vedtak om tiltak for å holde smittefaren mest mulig under kontroll. 

LO og NHO sentralt er blant de som har bedt regjeringen om å parkere den lokale retten til å sette inn tiltak. Leder  i Norsk Industri (NHO) Stein Lier-Hansen karakteriserer i VG i dag de som tar beslutninger på vegne av kommunene, som småhøvdinger som må forstå at man ikke kan sitte på tuene sine. 

Arbeiderpartiet er imidlertid uenig i at myndighetene skal gripe inn og overstyre ordførere og kommuneoverleger.

– Kommunelegene i Nord-Norge har innført strenge karanteneregler. Lave smittetall i Nord-Norge gir tid til å rigge kapasiteten i intensivavdelingene og i de prehospitale tjenestene, slik at man i større grad er klar om det blir flere alvorlig syke. Derfor forstår Arbeiderpartiet at man i Nord-Norge på dette tidspunktet ønsker å kjøre en strengere linje med tanke på karantene og innreisekontroll fra Sør-Norge, mens man forbereder helsesystemet og bygger ut intensivkapasiteten, skriver nestleder Bjørnar Skjæran i et innlegg på Facebook. 

Skjæran viser til at Nord-Norge har et mer sårbart helsevesen enn andre deler av landet.

– Avstandene er større, luftambulansen kan være sårbar for smitten, intensivkompetansen er lenger unna og anestesilegene og spesialsykepleierne er færre. Hele Helse-Nord har i utgangspunktet bare 26 intensivplasser, sier Aps nestleder.

– Justisministeren har i denne situasjonen valgt ei konfronterende linje. Det er neppe klokt i en krise, særlig ikke når ordførerne har bedt om dialog. Regjeringen risikerer nå å undergrave tilliten til anbefalinger fra lokale smittevernleger, som etter smittevernloven bærer det faglige ansvaret, poengterer Skjæran.

Skjæran sier videre til Rana No at han kjenner til at kommunene fortløpende vurderer tiltak og dispensasjoner, nettopp for å lette situasjonen for et presset næringsliv.

– Dette er viktig, men de faglige vurderingene må fagfolkene ta seg av, understreker Bjørnar Skjæran. 

[annonse]
Etter at regjeringen begynte å kritisere lokale vedtak, godt støttet opp av advokater som har omtalt vedtak som både "ulovlige" og sågar som "frihetsberøvelse", har imidlertid kommuneoverleger, ordførere og rådmenn i nord stått på sitt, og forlenget karantene- og reise-bestemmelsene. Rana gjorde det på søndag. Lurøy fornyet sitt vedtak i går. Bodø talte "justisministeren midt i mot", i dag.  

Justisminister Monica Mæland har bedt fylkesmennene om å skaffe en oversikt over lokale smitteverntiltak. Fylkesmannen i Nordland har, i følge Rana-ordfører Geir Waage, foreslått at landet faktisk må deles inn i soner.

Dette er fylkesmannens vurdering:

"Vi er fortsatt i fase 1 av pandemien i Nordland. Ut fra de beskrivelser som kommunene kommer med i sine rapporter er det grunn til nasjonal bekymring om vi ikke klarer å kontrollere smitten i Nordland. Hvordan utviklingen blir fremover avhenger i stor grad av hvilke tiltak sentrale myndigheter iverksetter.

Fylkesmannen er av den oppfatning av at landet må deles inn i ulike smittesoner og ikke behandles under ett. Ved et ukontrollert utbrudd i Nordland vil vi antagelig se samfunn som kommer til å knekke sammen, det er Fylkesmannens største bekymring nå. 

Vi vil oppfordre FHI til å utarbeide mer spesifikke scenarier for de ulike landsdelene.

Fylkesmannen vil følge opp de rapporteringer som kommunene nå har gjort. Gjennom dialog med Helse Nord må vi finne gode løsninger for hvordan pandemien kan gå igjennom Nord-Norge uten at de små samfunnene bryter sammen."

– Jeg er enig og slutter meg til fylkesmannens vurdering, skriver Waage på Skjærans Facebook-side. 

----------

LES OGSÅ: