Foto: Thor-Wiggo Skille

Støtter innstramming i friskoleloven

Fylkesrådet støtter i en høringsuttalelse regjeringens forslag om å stramme inn mulighetene for å få godkjenning etter friskoleloven. – For oss er det viktig å slå ring om den offentlige fellesskolen, det er grunnfjellet i utdanning i landet vårt.

Endringene i friskoleloven som nå foreslås varsler en ny politisk retning som fylkesrådet fullt ut støtter, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning Elin Dahlseng Eide. 

Regjeringen ønsker å stramme inn mulighetene for at private skoler skal få godkjenning etter friskoleloven. Regjeringen foreslår å fjerne godkjenning av to typer skoler: Videregående opplæring i yrkesfaglig utdanningsprogram og skoler med særskilt faglig profil. 

Det foreslås at skoler som allerede er godkjent etter friskoleloven, men som ennå ikke har kommet i drift, må starte sin virksomhet høsten 2022 for å beholde sine godkjenninger.  

Departementet ønsker også å gå bort fra begrepet friskoler slik at disse skolene benevnes som private skoler. Det innebærer at lovens tittel må endres fra friskolelov til lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelov).  

Høringsfristen fra departementet er 28. januar 2022.  
 

 

Saken fortsetter under annonsen.