Studentene på Nesna krever en offentlig unnskyldning fra Hanne Solheim Hansen og styrer i Nord universitet

Skrevet av Kathrine Øines Dishington Johnsen, Tillitsvalgt MAGLU5-10 2018
07.06.2019 17:00 - OPPDATERT 09.06.2019 17:57

– Dette vitner om slett arbeid! Unnskyldningen ble ikke godtatt, skriver tillitsvalgt Kathrine Øines Dishington Johnsen.

I rapporten blir studentene på Nesna kalt dårlig kvalifisert. Dårlig kvalifisert til hva? Dårlig snitt? Dårlig resultat på eksamen? Dårlig kvalifisert til å være lærere? 

Dette er løgn, og i møtet med rektor Solheim Hansen på Campus Nesna den 06.juni, der rektor stilte til et møte med studentene ble denne påstanden tatt opp. Rektor tok etter litt press til ordet i saken og ba om unnskyldning for denne påstanden. Rektor var enig at det var en uheldig påstand som burde vært formulert annerledes. Dette vitner om slett arbeid! Unnskyldningen ble ikke godtatt. Rapporten er et offentlig dokument og stigmatisere studenter på Nesna. Det oppleves som et grovt overtramp, og ødeleggende for vår utdanning. Vi godtar kun en offentlig unnskyldning fra styret og rektor da dette er et offentlig dokument som har nådd ut til veldig mange.

Videre ble det stilt spørsmål om påstanden om lav forskningsproduksjon på Nesna. Spørsmålene fra studentene var i forhold til hva? I forhold til lærerutdanningen i Bodø, eller i forhold til hele universitetet og alle fakultetet i Bodø. Svaret fra rektor og dekan Egil Olsen var hårreisende. Rapporten sammenligner forskningen fra Nesna med alle fakultetene i Bodø. Det blir som å sammenligne Bodø med NTNU. Storebror i Bodø blir fort liten og dårlig kvalifisert i den sammenligningen. På spørsmål fra studenten om hvorfor man ikke har sammelignet lærerutdanningen på Nesna, med lærerutdanningen i Bodø var svaret at de ikke hadde disse tallene, så da tok de likegreit det første og beste de hadde, nemlig den samlede potten. Nevnte jeg slett arbeid? Rapporten bære preg av fabrikert løgn, en bestillingsvare. Her er det mange som burde kastes på dør!

På vegen av studentene på Nesna, ber jeg om en offentlig unnskyldning for å bli satt i bås og kategorisert som dårlig kvalifisert.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.