Assisterende avdelingsleder Kristin Nygård-Odeh, klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen og avdelingsleder Andreas Østvik. Foto: Ida Kristin Dølmo

Styrker arbeidet med å hjelpe russyke

Skrevet av Roger Marthinsen
04.12.2020 06:00

For første gang i historien har Nordlandssykehuset opprettet en utdanningsstilling for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

– Behandling av ruslidelser var lenge et fylkeskommunalt ansvar, hvor sosialkontoret var det primære stedet å gå lokalt for å få hjelp for et rusproblem. I 2004 ble dette ansvaret lagt til spesialisthelsetjenesten, og ruspasienter ble gitt de samme rettighetene som alle andre pasientgrupper, sier avdelingsleder Andreas Østvik og assisterende avdelingsleder Kristin Nygård-Odeh ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved Nordlandssykehuset. 

I 2014 besluttet Regjeringen at det skulle etableres en helt egen legespesialitet, kalt rus -og avhengighetsmedisin. Med det fikk pasientene tilgang på spesialister, på lik linje med det pasienter med indremedisinske, kirurgiske eller psykiatriske problemstillinger har. 

– I Nordlandssykehuset tar man nå et viktig steg videre. Vi har opprettet en egen stilling for lege i spesialisering (LIS) i rus -og avhengighetsmedisin. Denne er den første av sitt slag i Nordland, og representerer et avgjørende tiltak i den videre styrkingen av fagfeltet, sier Østvik og Nygård-Odeh.  

Den nye stillingen vil ha sin arbeidsplass ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved PHR-klinikken i Rønvik. Tilbudet er for innbyggere i hele Nordland. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.