Hedda Hiller

Styrker laget med attraktiv stilling: – Den rette vil få en fantastisk spennende jobb

Skrevet av Roger Marthinsen
13.07.2021 06:00

For å få folk til alle de nye jobbene som kommer må Rana ha masse gode ambassadører. Nå leter Rana Utvikling etter den som skal lede arbeidet med å gjøre Rana attraktivt – både sett innenfra og utenfra.

Rana Utvikling utvider staben med en ny prosjektleder-stilling, for å intensivere arbeidet med å skaffe arbeidskraft nok til etableringene som kommer i årene som fremover.

Det dreier seg først og fremst om Freyr og selskapets 1.500 arbeidsplasser, men også ringvirkningene av Freyr. Totalt kan det bli snakk om over 4.000 nye arbeidsplasser i regionen, frem mot 2030.

Skal man lykkes med å fylle alle arbeidsplassene, må man få folk til å flytte til Rana-regionen. Derfor oppretter Rana Utvikling nå stillingen "Prosjektleder omdømme og attraktivitet". Stillingen er i utgangspunktet en tre-årig prosjektstilling, med mulighet for fast ansettelse.

– Det er så enkelt som at vi må gjøre byen attraktiv, slik at vi kan skaffe nok personell til jobbene, og få de som kommer hit til å trives, sier direktør i Rana Utvikling, Ole M. Kolstad, som forteller at dette neppe er den siste stillingen Rana Utvikling oppretter i forbindelse med den vekst-fasen Rana nå står overfor. I mars i år bevilget Rana kommune totalt 10 mill. kroner for å styrke kommunens kapasitet til å planlegge for vekst. Satsingen hos Rana Utvikling er i tråd med intensjonen bak vedtaket. 

– Vi må gi full gass, sier Kolstad. 

I omdømme-arbeidet vil Rana Utvikling se til andre regioner som har gjennomført omdømme-prosjekt, for å høste av deres erfaringer og innspill. Ålesund og Bodø med "Bodø i vinden"-prosjektet er eksempler på dette.

Selv om omdømme-arbeidet har som mål å gjøre regionen attraktiv utenfor kommunegrenser og landegrenser – "Din jobb vil være å bidra til økt attraktivitet og tilflytting, og ikke minst at resten av Norge og verden forstår det vi vet: At Mo i Rana og Helgeland er verdens beste plass å bo" lyder deler av stillingsannonsen – så blir omdømme-arbeid på hjemmebane en vesentlig del av prosessen.

– Vi må få den hjemlige stoltheten til å vokse. De som bor her må være gode ambassadører og vise at dette er et flott og spennende sted å bo, utenfor kommunegrensa. Derfor blir et tett samspill ikke bare med Freyr og næringslivet men også lag og foreninger, viktig i et slikt omdømmeprosjekt, sier Kolstad. 

I utlysningen av stillingen som "Prosjektleder omdømme og attraktivitet" står det blant annet: "Ambisjonen til kommunen er videre vekst, og nye store prosjekter som ny flyplass, dypvannskai og batterifabrikk med flere tusen ansatte er under utvikling. Disse etableringene, med ringvirkninger kan føre til at kommunen og regionen vår får over 12.000 nye innbyggere fram til 2035. For å lykkes med dette trenger vi en systematisk og målrettet person, som evner å få med seg folk, til å lede et langsiktig arbeid med omdømme".

[annonse]
Videre står det at man leter etter en person med entusiasme som brenner for stedsutvikling, og som smitter andre med godt humør og engasjement. En viktig del av jobben vil bestå av å få med seg innbyggere, offentlig sektor, sivilsamfunn og næringsliv på dette arbeidet. 

Det vil handle om å "inkludere og motivere aktører fra hele samfunnet, lokalt og regionalt, til å bli med på arbeidet med å utvikle vårt omdømme og synliggjøre dette for resten av verden" gjennom et omdømme-arbeid som skal holde et høyt nasjonalt-  og internasjonalt nivå.  

– Så nå leter vi etter den rette til det som blir en fantastisk spennende jobb i en fantastisk spennende region, foran noen år som blir fantastisk spennende, sier Rana Utviklings Ole M. Kolstad.

Få med deg disse sakene:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.