Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner støtter jentefotballen i nord med 400.000 kroner. Foto: Roger Marthinsen

Styrker nordnorsk jentefotball med penger fra arv

Skrevet av Sindre Kolberg
09.02.2018 13:58

De nord-norske fotballkretsene får et samlet tilskudd på kr 400.000 fra Herreløs arv til prosjektet "Fotballjenter i Nord".

De fire nordnorske fotballkretsene søkte i månedsskiftet november/desember om støtte fra «Herreløs arv», til prosjektet «Fotballjenter i Nord». For noen uker siden kom meldingen fra Landsrådet for Norges barne-
og ungdomsorganisasjoner (LNU) om at de fire fotballkretsene har fått et samlet tilskudd på 400.000 kroner til prosjektet, i 2018. Dette er det maksimale beløpet som betales ut som prosjektstøtte til et enkeltprosjekt fra «Herreløs arv».

Regjeringen vedtok for et par år siden at herreløs arv, det vil si dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, skal gå til frivillige organisasjoners arbeid med barn og unge. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. Kulturdepartementet har bestemt at midlene skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne-
og ungdomsorganisasjoner (LNU).

«Herreløs arv» skal nå altså finansiere jentefotballsatsing i Nord-Norge! Gjennom «Fotballjenter i nord» ønsker fotballkretsene å få til følgende:

 • Løfte jentefotballens status.
 • Større og enda bedre aktivitet.
 • Rekrutteringsplaner i klubbene.
 • Utdanne og involvere jenter som trenere, ledere og dommere.
 • Fokusere på identitet og bolyst i lokalmiljøet, slik at fotballjenter etablerer seg på sin
 • Skape stolthet i forhold til å være «fotballjente fra Nord-Norge».
 • Likeverdige tilbud for jenter og gutter.
Målet med prosjektet er at jenter og gutter skal gis likeverdige tilbud innen fotballen, at man får med flere jenter som spillere, trenere, ledere og dommere, og at jenter skal utvikle seg og ta et enda større ansvar i fotballorganisasjonen.

Det er en gruppe bestående av en representant fra hver av de fire fotballkretsene (Kristine Haugen fra Troms, Ernst Pedersen fra Nordland, Roger Finjord fra Finnmark og Nina Kraknes fra Hålogaland) som skal følge opp jentefotballsatsingen i Nord-Norge, og fokusere på at jenter og gutter gis likeverdige fotballtilbud.

Aktiviteter og tiltak som skal inngå i «Fotballjenter i Nord»:

 • Jentefotballrekrutteringstiltak
 • Trener-, leder og dommerkurs
 • Futsal for jenter
 • Jentefotballdager
 • Spillerutviklingstiltak for jenter
 • Jentefotballturneringer
 • Oppfølging av jentefotballansvarlige i klubbene

Fotballkretsene i Nord-Norge håper at en effekt av bidraget fra «Herreløs arv» til «Fotballjenter i Nord» skal være at også næringslivet ser det som en viktig og god investering å være med på å satse på jentefotball i landsdelen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.