Foto: Nordland fylkeskommune

Styrker satsingen på videregående opplæring for voksne

Skrevet av Roger Marthinsen
18.11.2020 06:00

Både nettbaserte og steds- og samlingsbaserte utdanningstilbud for voksne skal styrkes.

Både Nettskolen i Nordland og steds- og samlingsbaserte utdanningstilbud for voksne styrkes i økonomiplanen for de neste årene.

Dette kommer fram i forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, som legges fram av fylkesrådet i dag.

I løpet av økonomiplanperioden skal både Nettskolen i Nordland og sted- og samlingsbaserte tilbud styrkes med tre millioner.

– Tilbudene om videregående opplæring er viktig for at voksne som ikke har fullført videregående får mulighet til å styrke sine muligheter i arbeidsmarkedet, til å kunne ta høyere utdanning og for på forhindre utenforskap. I 2021 vil vi bruke i overkant av 30 millioner kroner på nettskolen og sted- og samlingsbaserte tilbud.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap) understreker at voksenopplæring er et satsingsområde for fylkesrådet.

– Nordlandssamfunnet trenger alle hender og hoder vi kan få, og kvalifisering av voksne er en stor ressurs. Voksenopplæringen kan skreddersy et løp som passer den enkeltes behov og opplæringen skal bygges ut fra den enkeltes realkompetanse, sier Olsen, som minner om den viktige rollen karrieresentrene rundt om i Nordland spiller i denne sammenheng. Her kan alle få veiledning fra profesjonelle rådgivere om den enkeltes muligheter knyttet til yrke og utdanning. Og tjenesten er gratis.

Nettskolen i Nordland er det mest omfattende tilbudet for voksne med rett til videregående opplæring i Nordland. De senere årene har antall søkere til nettskolen økt relativt mye. Dette har medført et behov for å øke kapasiteten på de fleste tilbudene i nettskolen, og det er fortsatt stor etterspørsel etter tilbudene. Fylkeskommunen ønsker videre satsing slik at flere voksne får tilbud om videregående opplæring. Det er derfor behov for ytterligere økning med to millioner i 2021 økende til tre millioner kroner i slutten av perioden. 

Høsten 2019 ble det satt i gang tre stedbaserte og fire samlingsbaserte tilbud spesielt tilrettelagt for voksne. Alle tilbudene ble igangsatt på Vg1-nivå. Høsten 2020 ble de tre stedbaserte tilbudene videreført som Vg2-tilbud, og tre av fire samlingsbaserte tilbud ble videreført som Vg2-tilbud. I tillegg ble det opprettet nye Vg1-tilbud for voksne. Videreføring av eksisterende tilbud samt eventuell opprettelse av nye tilbud for voksne, medfører en ekstra kostnad på to mill. kroner i 2021, økende til tre mill. kr. i 2023. Med dette vil langt flere voksne kvalifiseres i tråd med behovet i arbeidslivet.  

I tillegg satses det på å øke rekrutteringen til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring samt fagbrev på jobb-ordningen. Når det gjelder fagbrev på jobb, så er kriteriene forenklet litt, slik at flere kan benytte seg av denne ordningen. Utover dette er det ulike prosjekt som er igangsatt – enten for å komme opp med nye tilbud til voksne, eller for å bedre tilretteleggingen for voksne som tar videregående opplæring.

[annonse]
Det er satt av nærmere 10 millioner kroner knyttet til forsøkene med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og fagbrev på jobb, samt om lag 2,3 millioner kroner et prosjekt for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring.

---------------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.