Foto: Silje-Tamara Rojas

"Subjektive argumenter som ikke skal vektlegges i en sak som angår en hel region"

Skrevet av Siri Jakobsen, Thomas Lauvås, Marianne Steinmo
29.11.2019 18:55 - OPPDATERT 30.11.2019 07:00

DEBATT: – Vi observerer at noen styremedlemmer er påvirket av subjektive kilder hvor egne interesser og meninger inkluderes som grunnlag for argumentasjon og beslutning, og reagerer på hvordan de synes å «cherry-picke» argumenter som bygger opp under en konklusjon de allerede har tatt, skriver forskerne Siri Jakobsen, Thomas Lauvås og Marianne Steinmo.

Objektive eller subjektive styrevedtak? Når egeninteresser trumfer kunnskap i vedtak om sykehusstruktur på Helgeland

Det er gjennomført en kunnskapsbasert utredningsprosess knyttet til fremtidig sykehusstruktur på Helgeland, som samtlige av styremedlemmene ved Helgelandssykehuset uttrykte tillit til i styremøtet 28. november. I beslutningsgrunnlaget for styret foreligger det to typer kilder: Objektive analyser utført av interne og eksterne fagmiljø, og subjektive uttalelser i form av for eksempel politiske standpunkt og høringsuttalelser.

Som forskere er vi underlagt etiske retningslinjer som skal sikre at forskningsresultater er basert på et objektivt kunnskapsgrunnlag fremfor subjektive interesser og meninger. De samme forventningene har vi til styremedlemmer ved Helgelandssykehusets som fatter beslutninger som påvirker liv og helse i en hel region. Selv om styremedlemmene uttaler at de er opptatt av å fatte en kunnskapsbasert avgjørelse som gagner pasienten, observerer vi splittelse i styret når det gjelder hvilke kilder medlemmene baserer sin beslutning på. Vi observerer at noen styremedlemmer er påvirket av subjektive kilder hvor egne interesser og meninger inkluderes som grunnlag for argumentasjon og beslutning, og reagerer på hvordan de synes å «cherry-picke» argumenter som bygger opp under en konklusjon de allerede har tatt.

Administrasjonen ved Helgelandssykehuset har fremmet et forslag til vedtak basert på en kunnskapsbasert utredelse etterspurt av styret. Likevel ble det flertall i styret for et vedtak hvor de subjektive kildene ble vektlagt i større grad enn det objektive kunnskapsgrunnlaget. At for eksempel et styremedlem argumenterer at han «gjerne kunne kjørt 30 minutter i bil for en interessant jobb» og en annen vektlegger betydningen av «enighet blant 12 ordførere», er subjektive argumenter som ikke skal vektlegges i en sak som angår en hel region.

Vi stiller derfor spørsmål til styremedlemmene i Helgelandssykehuset: Er dere trygge på at deres vedtak om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland er basert på et objektivt kunnskapsgrunnlag? Vår oppfatning er at dette ikke er tilfelle, og vi forventer at styret i Helse Nord og Helseminister Bent Høie fatter en kunnskapsbasert beslutning for å ivareta styrets formål om å «påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen».
 
Siri Jakobsen, PhD

Thomas Lauvås, PhD

Marianne Steinmo, PhD

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.