Skribenten stiller spørsmål ved hva styreleder Renate Larsen og Helse Nord egentlig sa, under sitt møte med Geir Waage og Rana kommunestyre. Foto: Roger Marthinsen

"Substans fra nå av – ikke det evinnelige gnålet"

Er det noen som husker hva styrelederen sa da da hun fikk ordet? I alle fall noen husker, hva sa hun egentlig, spør Gerd Røtnes, etter Helse Nords møte med kommunstyret i Rana.

----------

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

----------

Hva sa styrelederen i Helse Nord egentlig?

Da jeg vokste opp besto media av en radiokanal, ett tv program, begge under paraplyen til Norsk Rikskringkastning (NRK). I tillegg kom en og annen fasttelefon og ei lokalavis. 
Dette gjorde det enkelt for de med meninger å formidle og å dele ideer og informasjon. 
Dagens mediebilde er mye mer komplekst. I tillegg til vekst i kanaler, har vi også elektronisk kommunikasjon og sosiale medier. 

Dermed må formidler manøvrere i dette landskapet for å få den fulle oppmerksomhet ift. sitt budskap. 

Styreleder i Helse Nord Renate Larsen sa i møte med Rana Kommunestyre at Helse Nord skulle bli bedre på kommunikasjon. Dette må tolkes som en erkjennelse av at det to som har frontet Helse Nord eksternt, henne og adm.dir. ikke har gjort en god nok jobb.

Hva var egentlig  budskapet til styreleder i Helse Nord i møtet med Rana kommunestyre? 

Etter dette:

[annonse]
1) Adm.dir. i Helse Nord sa at fristbruddene i pakkeforløpene betydde ingenting. 

2) Adm.dir i Helgelandssykehuset sa at man har fagfolkene og utstyret, men vil vente på Statens Helsetilsyn sin rapport angående det foretatte tilsynet i Sandnessjøen som fant sted for over ett år siden.

Hvorfor vente? Sette folks liv i fare? Neppe noe en ønsker. Men en vet at fagfolkene på tarmkreftkirurgi er i Rana, og det passer ikke fasiten om dette hovedsykehuset som skal bygges i Sandnessjøen eller omegn.

3) Etter møtet kom pressemeldingen som Helse Nord tok seg tid til å forfatte etter Høies avgang. Den inneholdt så mange fyndord og ovasjoner at meldingen druknet i et ordgyteri en sjelden har sett maken til. Den lignet på hyllester vi ser i land  vi normalt ikke sammenligner oss med. 

4) Det er sendt pressemeldinger, åpne brev og spørsmål til styret og adm.dir i HelseNord. De er pent og pyntelig arkivert. 

5) Helsegelandssykehuset har stor bærekraftevne ble det sagt utfra en analyse som beviselig er feil på helt vesentlige punkter (Inntektsføring av bortfall av avskrivinger, urealistiske renteforutsetninger i strid med Norges Banks anbefalinger, investeringer under usikkerhet er ikke med i modellen til Helse Nord). Kanskje vi kan se frem til en oppdatering i neste styremøte? 

6) Dette punktet bør de nye koster i Oslo også skrive seg bak øret. Det gjelder den manglende informasjonen om pengebruken i Helse Nord, hvor redegjørelse om de faktiske forhold skyves fra styremøte til styremøte. En mere detaljert gjennomgang fordres nå. 

7) Styreleder og adm.dir må ha fått med seg unisone tilbakemeldingene angående tarmkreftkirurgien og pasienter som lider overlast. Styreleder sitter med ett særs ansvar her for å kunne instruere nedover i rekkene. At en venter på en rapport som kommer i 2022, hallo, vi er i år 2021 mediemessig! Alle kjenner den foreløpige rapportens innhold, dog mangler denne innsikten i Helse Nord tydeligvis. Evnen til å orientere seg synes å ha sviktet og det både i Helgelandssykehuset og i Helse Nord. 

8) Jeg bruker ikke ordet kommunikasjonsstrategi da det er et PR-laget ord. Her rekker det lenge med alminnelig gangsyn for å se at det hamres igjen og igjen på frasen: Vi har et sørge for-ansvar! Når dette gjentas til det kjedsommelige, håper en dette blir den vedtatte sannheten. Men dessverre, folk har sett at sørge for-ansvaret har sviktet både i møte med tarmkreftpasientene, innen psykiatrien med mer.

Det forventes at pressemeldinger fra Helse Nord og adm.dir. inneholder substans fra nå av, og ikke det evinnelige gnålet om sørge for ansvaret som pr. i dag ikke har rot i virkeligheten. 

Er det noen som husker hva styrelederen sa da da hun fikk ordet? I alle fall noen husker, hva sa hun egentlig?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.