Foto: Hedda Hiller

Svar til Christina Fjeldavli om MDG Rana og vindmøller

Skrevet av Olav Nyjordet, Leder i Mdg Rana
09.10.2019 09:21 - OPPDATERT 14.10.2019 21:37

MDG Rana har beskrevet sitt ståsted om utbygging av Sjonfjellet under valgkampen og begrunnet dette gjennom avisinnlegg og debatter.

Miljøpartiet De Grønne Rana ønsker å basere sine standpunkt på kunnskap og fakta. Vi ønsker å unngå å bli populistisk. Vi har søkt informasjon om temaet og er blitt informert fra blant annet Naturvernforbundet i Rana og omegn og Freyr.

Vi har sagt før valget at vi ikke er prinsipiell i forhold til vindmøller, fordi all klimavennlig produksjon av energi i prinsippet vil fortrenge produksjon av fossil energi. Å utnytte vind, sol og andre energikilder som ikke er fossil energi, samt å oppgradere eksisterende vannkraftverk, er derfor en forutsetning for å nå målsettingen om å begrense klodens oppvarming med 1,5 grader. I tillegg til
energisparing, skal all fossil energi i løpet av relativ kort tidshorisont erstattes med El eller fossilfri energi.

Det er likevel ikke bare å sette opp vindmøller der det er vind. Det er alltid mange hensyn å ta, både i forhold til naturmangfold og mennesker. Hvis det skal settes opp vindmøller i et område mener Mdg Rana at vi må følge nasjonale retningslinjer og avgjørelsen må skje lokalt.

Mdg er positiv til arbeidet med en nasjonal rammeplan for vindkraft som tar hensyn til naturverdier og biologisk mangfold. NVE har pekt ut 13 områder i Norge som de mener kan egne seg for utnytting av vindenergi på land. De har konkludert etter en omfattende vurdering av virkninger for miljø og samfunnsinteresser. Sjonfjellet er ikke innenfor noen av de foreslåtte konsesjonsområdene.

Med bakgrunn i dette er MDG Rana mot at det settes opp vindmøller på Sjonfjellet.

Hvis forslaget, når det blir behandlet i stortinget, skulle bli annerledes, og at Sjonfjellet likevel skulle komme inn under konsesjonsområdene, vil en konsekvensutredning danne grunnlaget for vårt standpunkt videre. Dette er helt i tråd med det Mdg sentralt står for.

Vi har snakket med Arild Hermstad (nasjonal talsmann for MDG) om vårt ståsted og konklusjon.

Vi setter pris på konstruktive innspill, men at det kommer i en form som er instruerende og truende synes vi ikke er greit. Vi har stor respekt for arbeidet dere gjør og ber om at dere også kan respektere andre i deres arbeid. Vi vil ikke kjempe om å være den sinteste kongen i kommentarfeltene. Diskusjonen rundt miljø- og klimakampen bør skje i sømmelige former, det vil tjene saken best på lengre sikt. Vi jobber tross alt mot samme mål, selv om vi jobber på et annet plan, har et annet fokus,
bruker andre metoder og annen retorikk. Vi bør heller applaudere hverandre, enn å kjempe om eierskap til dominans i saker og meninger som handler om klima og miljø.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.