Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset

"Sykehuset er i alle fall ærlig på at sikkerheten til Helgelandssykehusets pasienter styres av sosiale medier"

Skrevet av Hanne Nora Nilssen
13.01.2020 13:15

«Til pasientenes beste»

Ledelsen i Helgelandssykehuset HF besluttet fredag å stanse planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. Bakgrunnen for dette var resultatene sykehuset har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft. Kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset skriver i dag at årsaken til den midlertidige stengingen skyldes hensyn til pasientsikkerheten og for å unngå å skape nødvendig frykt blant pasienter og befolkning. Vel, jeg ble på ingen måte beroliget av tiltaket ledelsen så plutselig satte i verk. Tvert i mot.

At Helgelandssykehuset tar pasientsikkerheten på høyeste alvor, er slik det skal være, og det er bra for oss innbyggere og pasienter. Men kommunikasjonssjefen opplyser samtidig i sitt innlegg at Helgelandssykehuset ble informert om resultatet på disse nasjonale indikatorene for operasjon av tykktarmskreft for én måned siden, altså i begynnelsen av desember. Informasjonen kom før styremøtet i Helse Nord den 18.desember hvor det skulle gjøres et vedtak om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. For ikke å forstyrre behandlingen av denne saken, valgte da Helgelandssykhuset å avvente med sine sikkerhetstiltak.  Med andre ord valgte da Helgelandssykehuset bevisst å sette pasientenes sikkerhet til side i én hel måned.  

Nå skal det også sies at Helgelandssykehuset valgte å agere raskt da resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke. Helgelandssykehuset fant det da riktig å iverksette tiltak av hensyn til pasientenes sikkerhet.  Og en ting skal jeg gi Helgelandssykehuset og kommunikasjonssjefen honnør for i denne saken. Sykehuset er i alle fall ærlig på at sikkerheten til Helgelandssykehusets pasienter styres av sosiale medier.

------

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.