Foto: Roger Marthinsen

Sykehus-økonomien: Investeringer kan bli utsatt

– Dette kan ikke fortsette, påpeker Helse Nords direktør.

Det er i sin spalte "Her og Daae" på Helse Nords nettside, administrerende direktør Cecilie Daae er meget tydelig på at de økonomiske utfordringene Helse Nord og foretakets sykehus befinner seg i, er meget alvorlig.

– Situasjonen i foretaksgruppen Helse Nord er alvorlig. Det gjelder flere områder, som bemanning, aktivitet og økonomi, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, i kronikken.

Helse Nord-direktøren påpeker der at etter to år med unntaktstilstand skal man nå tilbake til hverdagen. En hverdag Daae håper skal løse de utfordringene man står i, både økonomisk og for pasientene.

– I dag må for mange pasienter vente for lenge på behandling. Hver åttende pasient venter lenger enn det fristene tilsier. Vi må få ned ventelistene og ventetidene. Vi har færre innlagte pasienter nå enn i 2019. Samtidig er vi 1 300 flere årsverk og har mye mer innleie og bruk av overtid i 2022. Til sammen betyr dette at vi har mye større kostnader og mindre inntekter enn før pandemien. Dette kan ikke fortsette, skriver direktøren. 

Daae tilskriver en del av situasjonen, den unntaktstilstanden pandemien har satt helsevesenet i. Men:

– Bemanningsøkningen vi har hatt under de to siste årene kan ikke tilskrives pandemien alene. Det betyr at utfasing av pandemirelaterte ressurser ikke er nok til å bringe oss tilbake til der vi var før pandemien traff. Nå skal vi tilbake til hverdagen, arbeidet med å omstille oss må gjenopptas slik at vi holder budsjettene innenfor rammene vi får tildelt, skriver Daae i sin spalte.

Ved utgangen av mars hadde Helse Nord et underskudd på 157 millioner kroner, samlet for alle helseforetakene. Det er en alvorlig situasjon som det haster å gjøre noe med, understreker Daae.

– Foran oss ligger investeringer både ved Helgelandsykehuset og ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi skal fullføre sykehusene i Hammerfest og i Narvik. Sunn økonomi, og at vi har sett og gjort prioriteringer samlet i regionen, har gitt oss muskler til dette, skriver hun, og konstaterer at "Vi er i samme båt". En båt det nå haster med å få kontroll over kursen på:

– Klarer vi ikke å snu skuta nå, kan vi i verste fall risikere at investeringer i nye bygg og utstyr må settes på vent. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Direktøren trykker imidlertid ikke alarmknappe helt inn, men gir uttrykk for at hun tror man skal klare å endre kurs og nå målene.

– Det har vært en styrke for Helse Nord at vi har klart å drive sunt og spare penger til store investeringer. Sammen har vi klart å investere i nybygg og utstyr for over 20 milliarder kroner de siste årene. Sunn økonomi, og at vi har sett og gjort prioriteringer samlet i regionen, har gitt oss muskler til dette. Balanse mellom drift og investeringer har vært nøkkelen. Dette skal vi igjen få til sammen, skriver hun.

Samtidig; returen fra pandemien som hverdag til hverdag uten pandemi, bil kreve tiltak. Dette vil innebære at foretakene må redusere på innleie og overtid.

– Vi må tilbake til ressursbehovet vi hadde i 2019. Mange nye årsverk tilsier at det ligger godt til rette for umiddelbart å kunne redusere innleie. Vi har vært der før, vi vet hva som skal til, skriver Daae, som peker på bedre flyt på pasientbehandlingen, bedre ressursutnyttelse, bedre planlegging, bedre drift og bedre styring, som medisin.

– Vi har vært fleksible og funnet praktiske og fornuftige løsninger under pandemien. Dette må vi ta med oss tilbake til en ny hverdag, skriver Daae i sin "Her og Daae"

 

 

Saken fortsetter under annonsen.