Foto: Roger Marthinsen

"Ta tak i problemet før katastrofen er et faktum og helsevesenet kollapser"

– I floden av debatt rundt «det grønne skiftet», miljøpolitikk, oljeboring eller ikke, skattelette og fokus på lærere, er det helt fravær av fokus på helsevesenet, skriver spesialsykepleier og hovedtillitsvalgt Marit Wisthus.

----------

Sykepleierflukten fra helsevesenet må tas på alvor

Mandag kveld var jeg i Spektrum på Meyergården der LO inviterte til debatt. Et panel bestående av Nordlands første-kandidater til Stortinget debatterte og proklamerte for sin politikk under dirigering av Skjalg Fjellheim. 

Fredag kveld fulgte jeg partilederdebatten fra Stormen i Bodø på NRK. 

Jeg må innrømme at jeg nå debuterer som forfatter av et leserinnlegg jeg ønsker å få publisert, på bakgrunn av en sterkere og sterkere følelse av å ikke tro mine egne ører, eller rettere sagt ikke tro hva jeg ikke hører; i floden av debatt rundt «det grønne skiftet», miljøpolitikk, oljeboring eller ikke, skattelette og fokus på lærere, er det helt fravær av fokus på helsevesenet!

I en pandemi der helsevesenet har vært og er røynet, der tallene viser en varslet og allerede startet katastrofe i helsevesenet i Norge der det mangler sykepleiere- og spesialsykepleier-kompetanse; hva tenker partilederne om hvordan de skal løse mangelen på kvalifisert kompetanse i kommune- og spesialisthelsetjenesten nå og i framtiden? 

Alle vi mennesker har en psykisk og fysisk helse, eller uhelse. Alle har vi ett eller flere møter med helsetjenesten i gjennom livsløpet vårt. Hva skjer når de som skal hjelpe er for få eller mangler kompetansen som skal til for å hjelpe?

For meg ser det ut som dette er spørsmål partiledere nasjonalt og politikere i Nordland velger å la være å svare på. 

Nå juger jeg faktisk litt, et par tema om helsevesenet kom fra panelet i Spektrum; Retten til fulle stillinger i helsevesenet var ett viktig tema, men min påstand er at det alene vil ikke hjelpe på mangelen på kompetente sykepleiere og spesialsykepleiere. Det må også flere til på jobb, og hvordan har politikerne tenkt å løse den utfordringen når flere og flere sykepleiere går over i andre jobber i samfunnet, vikarbyrå og private helseaktører der lønna og arbeidsvilkårene er bedre? 

Søt var Rødt sin ungdoms-kandidat, som sa at for å løse krisen i helsevesenet var hun og Rødt for 6 timers dag fordi helsearbeiderne var jo så slitne at de ikke klarte å jobbe lengre dager.  

[annonse]
I beste fall vil jeg kalle dette en naiv innstilling fra et ungt menneske som kanskje ikke har all verdens erfaring fra yrkeslivet; 8 timers dag fungerer helt utmerket også for sykepleiere og spesialsykepleiere. Utfordringen ligger i å være nok folk på jobb slik at arbeidsbelastningen kan deles på flere og pasientsikkerheten ivaretas, og at lønna kan være den samme som sammenlignbare yrker og utdanningslengde. 

Er det noe vi har sett også i løpet av pandemien, er at et offentlig helsevesen som fellesskapet deler på utgiftene til, er nødvendig for at flest mulige nordmenn skal få den hjelpen de har bruk for og krav på, når de trenger det. 

Nasjonalt har sykepleiere og spesialsykepleiere stått med munnbind, visir, smittefrakker og hansker på dag ut og dag inn for å hjelpe Korona-syke tilbake til liv og helse, med noen ganger fare for eget liv og helse. Folket har klappet og politikerne har takket, men det siste lønnsoppgjøret gjorde det klart for alle som eventuelt lurte, at myten om Florence Nightingale lever i beste velgående blant beslutningstakere og arbeidsgivere. Sykepleier og spesialsykepleiere skal takke ja til lønn i himmelen, og selvsagt ikke tro at de er verdt noe mer enn andre. Og misforstå meg ikke; sykepleiere er ikke verdt mer enn noen andre. Det er bare det at de er profesjonelle og høyt utdannet for å kunne ta seg av deg og meg når vår helse ikke er den beste, når vi opplever u-helse og trenger hjelp fra helsevesenet. 

Et godt og velfungerende helsevesen i Norge er noe jeg vil påstå de fleste av oss tar som en selvfølge. Et godt og velfungerende helsevesen der vi blir tatt i mot når ulykker og krise rammer oss, når vi som mennesker opplever å være på det svakeste. Gjennom velferds-Norge, skatteseddelen og bidrag til fellesskapet har vi en lang tradisjon med å ta det som en selvfølge at vi skal bli tatt hånd om når vi sårt trenger det. Faktisk er vi kåret til å ha det beste helsevesenet i verden. Det må fellesskapet ta vare på.

Flukten av kompetent helsepersonell, sykepleiere og spesialsykepleiere til private klinikker, til vikarbyrå og andre typer jobber i samfunnet kan løses ved å gi høyere lønn. Altfor enkel løsning vil noen argumentere, lønn stopper ikke 1 av 5 sykepleiere fra å slutte i yrket før det er gått 5 år etter ferdigutdanning slik tallene er nå, det vil ikke stoppe spesialsykepleierflukten fra det offentlige helsevesen og over i det private. 

Jo det vil bidra til å stoppe det, er min påstand. Det, sammen med et løft på antall sykepleiere og spesialsykepleiere på jobb slik at belastningen fysisk og psykisk med et tidvis høyt medisinsk og kirurgisk krevende pasientbelegg kan deles på flere. 

Sykepleierne skal også inn på et opphetet boligmarked, betale for sine boliglån, barnehageutgifter og en stadig økende prisstigning i samfunnet generelt. Sykepleiere skal også føle seg verdsatt og respektert lønnsmessig, skal også kunne oppleve forutsigbarhet og trygghet i forhold til å kunne stå i sin fulle 100% stilling fordi inntekten fra jobben gir trygghet og forutsigbarhet også økonomisk. At noen velger å jobbe i deltidsstilling med derav påfølgende dårlige økonomi fordi jobben er for krevende, sier sitt.  

Her på Helgeland har vi en situasjon der spesialisthelsetjenesten står ovenfor store organisatoriske endringer. Dette har ført til stor uro blant også sykepleier og spesialsykepleiere. Denne situasjonen kan man se for seg ikke virker rekrutterende. Det kan være et dårlig utgangspunkt for å beholde kompetent personell som jobber i sykehusene i dag. 

Vi ser allerede at sykepleiere og spesialsykepleiere velger å gå over til private aktører og vikarbyrå for å få en høyere lønn og bedre arbeidsvilkår enn det som det offentlige kan tilby. Dessuten større frihet til å kunne skreddersy sin egen arbeidstid og fritid. 

For å stoppe denne flukten fra den offentlige helsetjenesten, er det ekstremt viktig at politikere i Storting og regjering tar tak i problemet før katastrofen er et faktum og helsevesenet kollapser.

Øk lønna slik at det blir mer attraktivt for flere å utdanne seg til sykepleiere og senere til spesialsykepleiere, slik at det offentlige helsevesenet som folket og politikerne klapper for og er så stolte av som et av verdens beste, fortsatt kan være det.