Fylkesvei 17-ferjene skal bli et miljøfyrtårn, fastslår fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll og fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik. Bak kaptein Skule Kristensen og styrmann Joakim Andersen på MF Hornstind, som trafikkerer Tjøtta-Forvik-sambandet. Foto: Thor-Wiggo Skille/Nordland fylkeskommune

Tar i bruk miljøvennlig innkjøpsmakt

Skrevet av Roger Marthinsen
08.06.2018 16:52

Fylkeskommunen setter krav til null- og lavutslipp på alle ferjene i fylkesvei 17-sambandet.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), og samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) presenterte denne uka den største grønne satsingen i Samferdsels-Nordland noen sinne:

I forbindelse med at samtlige ferjesamband på fylkesvei 17 skal ut på nye anbud i løpet av de neste ti månedene, setter fylkeskommunen krav til null- og lavutslipp på alle ferjene.

– Alle de seks ferjesambandene på fylkesvei 17 skal ned i null- og lavutslipp, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Miljøvennlig innkjøpsmakt

Totalt reiser mer enn to millioner passasjer årlig med ferje og hurtigbåt i Nordland. Fylkeskommunen vil bruke sin makt som innkjøper til å ta et kvantesprang i det grønne skiftet, i fylket som har en fjerdedel av alle kollektive ferje- og båtruter i Norge. 

– Fylkesveg 17 er en viktig samferdselsåre, men også et viktig reiselivsprosjekt i Nordland. Med sine seks fergesamband på den 630 kilometer lange strekningen, vil krav til null- og lavutslipp på sambandene gi stor effekt i miljøregnskapet, sier samferdselsråd Svein Eggesvik.

Enorm miljøgevinst

Totalt bruker ferjene i Nordland tett opp under 4 millioner tonn marin diesel årlig. Det tilsvarer et utslipp på rundt 11.000 tonn Co2. Å legge inn krav om null- og lavutslipp vil derfor gi det største utslippskuttet som er mulig å oppnå.

– Ingen steder i Norge har man gjort slike grep med et slikt antall ferjer, som henger sammen i en svert trafikkert turiståre. I denne runden kutter vi utslippene på en tredel av alle ferjene i Nordland. Og som nevnt har Nordland en fjerdedel av landets kollektivtransport til sjøs. Dette er en svært ambisiøs satsing, argumenterer Eggesvik.

Vil handle raskt

Det grønne skiftet i samferdselssektoren er mulig å gjennomføre ved at det tilføres statlige investeringsmidler. Tomas Norvoll er glad for å kunne gå i et spleiselag.

– Regjeringen har satt av 100 millioner kroner til grønn satsing for 2018. Av dette har Nordland fått 25 millioner kroner. Det hjelper på. Over en fireårsperiode vil seks samband med til sammen syv ferjer i helårsdrift ha fått en miljøstandard som vil være et utstillingsvindu for det grønne skiftet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.