"Tenk for et praktanlegg Gruben ville fått om dere ikke valgte som dere gjorde"

 

Dette innlegget er et tilsvar til Inge Myrvoll, som i et innlegg tidligere i dag rettet sterk kritikk mot Line Ellingsen. 

-------------------------------

Aller først: Takk for at du griper hansken, Inge Myrvoll. Det samme gjelder Hilde Rønningsen og Maria Saltirova Rausandaksel. Mange har ønsket debatt, men da det virkelig gjaldt, våren 2017, var det helt stille. Uansett: Det er valg snart, og debatten er kjærkommen.

Ja, jeg brukte tallene fra SSB som viste hvor mye kommunen bruker på skole. Grunnen til at jeg valgte nettopp de tallene er for å vise hvor mye Rana kommune bruker til det som har mest å si for elevenes læring – møtet med læreren. Her bruker Rana lite, og kommunen legger opp til å bruke enda mindre gjennom Rana ungdomsskole. Samtlige av Ranas befolkning må vite at nesten hele innsparingen på skolebudsjettet skal skje gjennom REDUKSJON AV LÆRERE. (Nå er det slik at lærenormen krever en helt annen innsats enn kommunen planla for i 2017, men det er for så vidt en annen debatt – men kommunen får ikke spart like mye som de ønsket).

Når det gjelder tallene som også viser hvor mye Rana bruker i drift, vil de som kommunaldirektøren har vist i sin gjennomgang, ha et toppår i år. Grunnen er at kommunen ikke har fått strukturendringene fra Ytteren ungdomsskole (den gang stipulert til 5 millioner), og kommunen valgte å sette opp en brakkerigg i byen i stedet for å benytte Gruben ungdomsskole et år til. Det gav – om jeg ikke husker helt feil – en merkostnad i drift på 3,5 millioner som tas av driftsbudsjettet. Dermed er vi på en bølgetopp i år, men det vet selvsagt også Inge Myrvoll.

Dessuten er jeg ganske sikker på at det er få politikere som ville satset på Moheia om de skjønte at skolen kom til å koste rundt 200 millioner. Tenk for et praktanlegg Gruben ville fått (til 400 millioner som er det barneskolen på Gruben + Moheia vil koste) om dere ikke valgte som dere gjorde 28.03.17.!

En siste utfordring fra meg er å få en oversikt over hvor mye kommunen faktisk har spart på drift, på administrasjon og antall kvadrat?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.