Lederen for LO i Rana og omegn oppfordrer til å stemme sosialistisk. Foto: Roger Marthinsen

"Tenk langsiktig og stem sosialistisk"

En god arbeidslivspolitikk med hele faste stillinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er viktige saker for LO. Her gjør Ap og SV en god jobb i Rana. Gode velferdsordninger og små forskjeller blant folk er viktig for at vi skal ha et godt samfunn å leve i. Vi vet hvem vi kan stole på.

Det er nå en stor optimisme i Rana samfunnet. Den store vekstimpulsen vil være flyplassen som snart skal landes. Etter den kommer sannsynligvis et nytt sykehus og kanskje en stor batterifabrikk. Flyplassen er nå inne i landingsrunden og det kan være risikabelt å skifte piloter i en slik situasjon. Det gjelder å holde stø kurs.

Et samarbeid mellom partier der Frp, Krf, Sp, V og Rødt skal bli enige om budsjett vil føre til en svært uforutsigbar politikk. Skolesaken kan ikke reverseres, det blir for dyrt for Rana. Nå må det prioriteres å bygge et til sykehjem samt å tilrettelegge for flere arbeidsplasser og da trenger vi en langsiktig og god økonomistyring.

Per Borten syntes i sin tid at det kunne være vanskelig å bære staur, han hadde da Krf, V og Høyre på skuldrene. Johan Petter Røssvoll skal ha Frp, Krf, V og Rødt på skuldrene, noe større sprik i staurbøren kan man ikke få..

Vi vet hvem som står på arbeiderklassen sin side. Hold stø kurs og stem sosialistisk.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.