Fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen, og NAV-direktør i Nordland, Cathrin Stavnes. Foto: NFK

Ti prosent av ungdom står utenfor arbeid og utdanning - nå vil Hild Marit og Cathrine ta grep

Skrevet av Redaksjonen
11.04.2018 19:01

– De er i et utenforskap som vi ikke kan godta i vårt samfunn, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) om de ti prosentene av ungdommene i Nordland som ikke befinner seg verken i arbeidsliv eller skolesystem.

En fersk OECD-rapport viser at antallet NEET-ungdommer (Not in Employment, Education, or Training) øker.

Nå skal fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild Marit Olsen og NAV-direktør i Nordland, Cathrine Stavnes gå sammen for å knekke NEET-koden på fylkesnivå.

– Vi trenger oversikt over hvem disse ungdommene er. Dette er ungdommer som verken er jobbsøkere eller i skolesystemet. De er i et utenforskap som vi ikke kan godta i vårt samfunn. Ungdommene har behov for å komme seg tilbake i samfunnet – og nordlandssamfunnet har så definitivt behov for dem, underbygger fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap).

IKKE ET NYTT FENOMEN

Antallet ungdommer som ikke er i arbeid eller utdanning, har de siste tre årene steget urovekkende, og teller nå i Norge 86 000 personer i aldersgruppen mellom 15 og 29 år.

Olsen påpeker at selv om kvaliteten, resultatene og gjennomføringsprosenten i videregående skole går opp, så går altså andelen ungdommer som verken er i skole eller arbeid ikke ned.

– Videregående opplæring er det aller viktigste løsningsfaktorene som kan få ned andelen ungdommer i denne gruppen. 56 prosent av disse ungdommene, har ikke fullført videregående. Dette er en viktig del av Nordlandsmodellen, der vi sier at alle som starter videregående opplæring, skal få hjelp til å kunne fullføre. Dette vil da også få ned andelen ungdommer i utenforskap, slår Olsen fast.

VIL SE PÅ NORDLAND

Aller først vil Olsen og Stavnes få brutt tallmaterialet ned på fylkesnivå, og bestiller nå en rapport som raskt skal kartlegge forholdene i Nordland.

– I NAV har vi nokså god oversikt over folk som vi formidler ut i arbeidslivet. Vi ønsker oss også bedre oversikt over de som etter å ha hatt kontakt med oss i NAV, fortsetter med skolegang på egen hånd, enten det er videregående skole eller høyere utdanning, sier Stavnes.

Olsen og Stavnes er opptatt av at de skal ta tak i dette raskt. Det handler rett og slett om et samfunnsansvar. Og om vissheten at dess lenger ungdommer står utenfor arbeid eller utdanning, dess mer ressurser krever det å komme i gang igjen. OECD-rapporten viser også til at ungdommene i NEET-kategorien opplever dårligere psykisk og fysisk helse.

USTABILT ARBEIDSMARKED

– Vi har veldig mange virkemidler. Alternative skoleløp, med tett oppfølging og ulike løsninger for å komme i mål med videregående opplæring. Utdanning er ikke nødvendigvis avgjørende for å komme inn i arbeidslivet. Men det viser seg svært avgjørende for å kunne stå i arbeidslivet over tid, påpeker Olsen.

– Når samfunnsendringene gjør arbeidsmarkedet ustabilt, vil det alltid være sånn at en utdanning gjør det lettere å komme over i annet arbeid. Utdanning er en av de viktigste nøklene vi kan fokusere på, avslutter Cathrine Stavnes i NAV Nordland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.