Boreal fikk ferje-kontrakten som betegnes som tidenes grønneste

Skrevet av Roger Marthinsen
08.01.2019 15:08

Den nye ferjekontrakten mellom fylket og Boreal innebærer 800.000 liter reduksjon i diesel-utslipp og 2.200 tonn reduksjon i CO2-uslippene.

– Den nye ferjekontrakten med Boreal Sjø for sambandet Tjøtta-Forvik vil redusere utslippene av diesel med 800 000 liter. Og redusere CO2-uslippene med 2200 tonn i året. Det tilsvarer årlig utslipp fra om lag 1000 fossilbiler, sier en svært fornøyd fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp), etter at fylkesrådet i dag vedtok å gi Boreal Sjø kontrakt om drift av fylkesferjesambandet fylkesvei 17 Tjøtta-Forvik.

VERDT 400 MILL.

Driftsperioden for kontrakten er åtte år, fra 2020-2027, og prisen fra Boreal var 399,684 millioner.

– Globale klimautfordringer er ikke noe som skal løses av andre til en annen tid. Det er grunnen til at fylkesrådet har satset tungt på at alle seks fergesambandene på fylkesveg 17 skal driftes av null- og lavutslippsteknologi, sier Eggesvik. 

KRAV OM LAVUTSLIPP

Nordland fylke har i dag totalt 23 ferjesamband. For anbudskonkurransen Tjøtta-Forvik ble det stilt krav til lavutslipp som medfører at ferjen vil driftes på en kombinasjon av elektrisitet og diesel (hybrid-drift). Det har ikke tidligere vært stilt denne type krav til null- og lavutslipp på fergekontraktene til Nordland fylkeskommune.

– Med denne tildelingen tar vi et stort steg i arbeidet med det grønne skiftet i Nordland. Nå skal vi bruke denne kunnskapen i arbeidet med de andre ferjesambandene i Nordland, sier Eggesvik, som også er svært fornøyd med støtten fra Enova i arbeidet med denne kontrakten.

HØYESTE ANTALL TILBYDERE PÅ LENGE

Boreal Sjø vant kontakten i konkurranse med tre andre tilbydere. Dette er et høyt antall når det gjelder tilbydere på fylkesfergesamband.

– Kontrakten har med all tydelighet vært ansett som attraktiv, med tanke på at fire rederier kom med tilbud. Dette har ikke skjedd siden 2011 på fylkesferjene, og er en utvikling som forhåpentligvis vil fortsette i kommende utlysninger, sier Eggesvik.

Rederiene som ikke nådde opp i konkurransen har nå anledning til å klage på avgjørelsen, før kontrakten mellom Nordland fylkeskommune og Boreal Sjø signeres.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.