Frivilligkoordinator Elisabeth Pedersen og ferieleder Frank-Gøran Sundsfjord i Rana Røde Kors, gleder seg til å ta med fem familier på høstferie til Kvarøy. Foto: Henry Lee

Tilbyr «Ferie for alle»: – Tilbudet er ikke blitt mindre aktuelt

Med «Ferie for alle» tilbyr Rana Røde Kors lavinntektsfamilier en ferieopplevelse de ellers ikke hadde hatt mulighet til.

For første gang tilbyr Rana Røde Kors gratis høstferie for lavinntektsfamilier. De har i sommer og i fjor hatt med familier på gratis sommerferie, via tilbudet «Ferie for alle» som på landsbasis er inne i sitt tyvende år. 

– Tilbudet er ikke blitt mindre aktuelt gjennom disse årene, sier frivillighetskoordinator i Rana Røde Kors, Elisabeth Pedersen.

– Stadig flere barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier, noe som merkes spesielt godt i feriene.

– I sommer har mer enn 11.000 barn og unge vært med Røde Kors på aktiviteter over hele landet. Det reduserer barnas følelse av utenforskap, blant annet ved at de har noe å fortelle om, når noen spør om hva de gjorde i ferien.

Elisabeth forteller at i Rana deltok ni familier på sommerferie-oppholdet — i alt 41 gjester, pluss elleve frivillige.

– Det var flere som søkte, men som vi ikke hadde plass til. 

Røde Kors-avdelingene i Helgeland og Nordland samarbeider, slik at eventuelle ledige plasser et sted vil tilbys andre lokalavdelinger.

Om knappe to uker vil fem familier fra Rana få tilbringe halvparten av høstferieuka på Kvarøy.

– Det er våre frivillige som står for planleggingen — som å finne ut hvor det kan være artig å dra, hvor man skal spise, og så videre. De har fått god tilrettelegging fra Kvarøy Sjøhus, hvor familiene vil bo under oppholdet. Alt er på forhånd planlagt. Det er bare å møte opp og å bare være til stede, sier Elisabeth.

[annonse]
Hun er svært takknemlig for de frivillige som stiller opp.

– Det er fem frivillige som bruker av sin egen ferie for å få til dette tilbudet!

En av de er ferieleder Frank-Gøran Sundsfjord.

– Problemet med fattigdom er veldig nært oss, men det er noe vi kanskje ikke alltid ser, sier han.

– Jeg har vært med å arrangere tre eller fire slike ferieopplevelser. Det er utrolig gøy å kunne gi familier denne muligheten! Under årets sommerferie, var det en gutt på åtte år som spurte meg om jeg hadde vært på ferie før. For ham var det første gang.

– Dette er med å gi de gode minner å kunne ta med seg videre.

Rana Røde Kors jobber også aktivt for at barna som deltar på «Ferie for alle» får tilbud om å delta i andre fritidsaktiviteter etter ferieoppholdet, blant annet i Barnas Røde Kors.

«Ferie for alle» er for lavinntektsfamilier med minst ett barn i alderen seks til tretten år. Det er støtteapparatet — NAV, skolehelsetjenesten, barnevern– eller sosialhelsetjenesten, og lignende — som skal sende inn søknaden på vegne av familien.

– For Røde Kors er det viktig å sikre at tilbudet blir gitt til de familier som trenger det mest, sier Elisabeth.

– Det er vår oppfatning at det er hjelpeapparatet som vet hvilke familier som har størst behov og hvem som best kan dra nytte av tilbudet.

Søknadsfrist er i morgen, torsdag 23. september, men Elisabeth presiserer at hun kan kontaktes ved behov for forlenget frist, eller ved andre spørsmål rundt tilbudet.